Personer med emneord «Nevropsykologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Brænden, Astrid Stipendiat & Psykolog 481 34 047 (mob) asbrae@ous-hf.no Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Nevropsykologi
Carlyle, Molly Postdoktor +47 22856062 molly.carlyle@psykologi.uio.no Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Rus, Nevrovitenskap, Nevropsykologi
Hatlestad-Hall, Christoffer Ph.d.-kandidat chhatl@ous-hf.no EEG, Nevrovitenskap, Nevropsykologi
Hessen, Erik Professor II +47-92097373 erik.hessen@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi
Høgestøl, Einar August Førsteamanuensis 41108981 e.a.hogestol@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi, Genetikk
Løke, Daniel Ph.d.-kandidat danloe@sunnaas.no Nevropsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Orm, Stian stianorm@student.sv.uio.no Utviklingspsykologi, Nevropsykologi
Schanke, Anne-Kristine Professor emeritus +47 66969000 +47 95781261 (mob) anschank@online.no Nevropsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Sørensen, Øystein Førsteamanuensis +47 98806283 (mob) oystein.sorensen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Nevropsykologi, Statistisk analyse, Metode, programvare, Databehandling, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Wang, Yunpeng Førsteamanuensis yunpeng.wang@psykologi.uio.no Nevropsykologi, Nevrovitenskap, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Øie, Merete Glenne Professor +47 22845184 +4740889007 m.g.oie@psykologi.uio.no Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Nevropsykologi, Kognitiv psykologi, Utviklingspsykologi