Nettsider med emneord «Naturtyper»

Publisert 26. jan. 2018 11:19

Landskapet rundt oss er i stadig endring. Jordbruksmark må vike for boligblokker og veiprosjekter, skogen kryper oppover og hyttegrenda med den. «Mange bekker små, gjør en stor Å» heter det. Hva er egentlig summen av alle endringene vi ser rundt oss i dag? Og hvordan henger det sammen? Foredrag med Anders Bryn. 

Publisert 28. juni 2017 11:46

Våren 2017 lagde elev-grupper fra naturfag- og geografi-fagene ved Hersleb videregående skole kart over naturtypene i Botanisk hage. Vinnerkartet ble laget av gruppen som besto av Aridsj Safar, Alex Ramin og Feven Tekhlay.

Publisert 31. mai 2017 10:24

Det er vår, og i vinduskarmen min står små tomatplanter og slikker sol. Det er bare ett skår i gleden - plantene mine vokser ikke i jord, men i torv. Her gir jeg en kort introduksjon til hvilke naturtyper torva kommer fra.

Publisert 3. okt. 2014 12:57
Publisert 7. aug. 2014 14:45
Publisert 23. mai 2012 16:15
Publisert 21. feb. 2012 09:43
Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:45