Nettsider med emneord «Naturmangfold»

Publisert 28. mai 2018 13:59

Den nasjonale frøbanken ved NHM skal redde tre fjerdedeler av de utryddingstruede plantene i Norge innen 2020.

Publisert 16. feb. 2018 09:31

GEco-gruppas forkning dekker flere fagfelt og benytter ulike forskningsmetoder og verktøy. I tillegg til de eksternt finansierte prosjektene på forsiden, forsker vi på:

Publisert 21. mars 2017 14:25
Publisert 29. juli 2016 16:35
Publisert 13. jan. 2014 10:48
Bildet kan inneholde: .
Publisert 8. mars 2013 16:36

I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen. Fra 1.jan 2019 har Olav Skarpaas tatt over rollen som gruppeleder etter Rune Halvorsen.

Publisert 21. feb. 2012 09:43
Publisert 1. juni 2011 09:58

Utviklingen av Natur i Norge-systemet (NiN) er et langsiktig prosjekt med mål om å videreutvikle og dokumentere kunnskapen om naturtypevariasjon i Norge. NiN skal kunne brukes til mange formål på tvers av samfunnssektorer, deriblant kartlegging av områder for ulike oppdragsgivere. Utviklingen av NiN ble startet i 2005 av Artsdatabanken, som også finansierer prosjektet.

Publisert 31. mai 2011 09:46