Personer med emneord «Medisinsk etikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Hansen, Thor Willy Ruud Professor emeritus +47 23074573 97180981 t.w.r.hansen@medisin.uio.no Nyfødtmedisin, Gulsott, Medisinsk etikk
Holm, Søren Professor II +47 22844642 soren.holm@medisin.uio.no Medisinsk etikk, Forskningsetikk, bioetikk