Personer med emneord «Kriminologi og rettssosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Andenæs, Kristian Professor emeritus +47 93 09 95 05 kristian.andenas@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Boyle, Rose Elizabeth Stipendiat +47 22850140 +47 22850140 (mob) r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Professor +47 22850119 +47 41523351 h.o.i.gundhus@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet
Houge, Anette Bringedal Postdoktor +47 99224698 (mob) 99224698 a.b.houge@medisin.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring
Lohne, Kjersti Førsteamanuensis +47 22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Olaussen, Leif Petter Professor emeritus l.p.olaussen@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Sandberg, Sveinung Professor +47 22850111 +47 92216331 (mob) sveinung.sandberg@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Skilbrei, May-Len Professor +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Smith, Peter Scharff Professor +47 22850158 p.s.smith@jus.uio.no Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Sollund, Ragnhild Professor +47 22850124 +47 92863397 (mob) ragnhild.sollund@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Kriminalitet og avvik, Marginalisering, Grønn kriminologi, Dyremishandling, Miljøkriminalitet