Personer med emneord «Komparativ politikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Allern, Elin Haugsgjerd Professor +47 22858198 +47 95216110 (mob) e.h.allern@stv.uio.no Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Politiske partier, Demokrati, Interesseorganisasjoner, Nordic
Bakke, Elisabeth Førsteamanuensis +47 22856643 +47 92234654 (mob) elisabeth.bakke@stv.uio.no Komparativ politikk, Europa og EU, Parti, Elite, Nasjonalisme, Visegrád, Tsjekkia, Slovakia, Sentral-Europa
Baldersheim, Harald Professor emeritus +47-22857189 91690434 (mob) harald.baldersheim@stv.uio.no Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, Valg og Demokrati, Bypolitikk, Europeisk forvaltning og demokrati, Regionalisering
Bølstad, Jørgen Førsteamanuensis +47 22858818 +47 97167242 (mob) +47 97167242 jorgen.bolstad@stv.uio.no Komparativ politikk, Demokrati, Politisk psykologi, Valgadferd, Offentlig opinion, Bayesiansk statistikk, Kvantitativ metode, Årsaksslutninger
Hagtvet, Bernt +47-22855177 99575610 bernt.hagtvet@stv.uio.no Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Ideologier, Europeisk politikk, Komparativ politikk
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Postdoktor +47-22856159 +47-40499107 s.s.l.hermansen@jus.uio.no Komparativ politikk, Juridisk adferd, Lovgivende politikk, EU-domstolen
Hesstvedt, Stine Stipendiat stine.hesstvedt@arena.uio.no Ekspertise, Kvantitativ metode, Komparativ politikk, Politiske holdninger og verdier
Hillesund, Solveig Postdoktor +47 90152562 (mob) solveig.hillesund@stv.uio.no Komparativ politikk, Krig og konflikt, Ikkevoldelige protesformer, Ulikhet, Metode
Høyland, Bjørn Professor bjorn.hoyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Kvantitativ metode, EU, Europaparlamentet, Parlamentarisme
Jensenius, Francesca Refsum Professor +47 22842060 +47 91573512 (mob) f.r.jensenius@stv.uio.no Komparativ politikk, Politisk økonomi, Likestillingspolitikk, Valg og Demokrati, India, Latin Amerika, Metode
Jupskås, Anders Ravik Nestleder +47 22 85 76 42 a.r.jupskas@c-rex.uio.no Komparativ politikk, Ekstremisme, Valg og Demokrati, Politiske partier
Knutsen, Carl Henrik Professor +47 22854244 +47 90955708 (mob) c.h.knutsen@stv.uio.no Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Metode, Politisk økonomi, Demokrati, Diktatur, Økonomisk vekst, Spillteori, Anvendt statistikk
Krogstad, Anne Professor +47 22844394 +47 47265402 (mob) anne.krogstad@sosgeo.uio.no Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler
Langsæther, Peter Egge Postdoktor +47 97011579 (mob) p.e.langsather@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Valg og Demokrati, Konfliktlinjer, Klasse
Rasmussen, Magnus Bergli Postdoktor +47 99517477 (mob) m.b.rasmussen@stv.uio.no Komparativ politikk, Komparativ politisk økonomi, Økonomiske kriser, Velferdsstat, Fagforeninger, Valgordninger, arbeidstid, partiorganisering, Internasjonale organisasjoner, omfordeling, Ulikhet
Rose, Lawrence E Professor emeritus +47-22855175 l.e.rose@stv.uio.no Statsvitenskap, Statistikk, Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Kommunepolitikk, Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Metode
Semb, Anne Julie Dekan +47 22856125 +47 95052318 a.j.semb@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk teori, Komparativ politikk, Konflikt, Suverenitet, Menneskerettigheter, Minoritetsspørsmål, Statsborgerskap, Nordic
Stokke, Kristian Professor +47 22855242 +47 97014168 (mob) +47-97014168 kristian.stokke@sosgeo.uio.no Demokrati, Internasjonal politikk, Komparativ politikk, Makt-identitet-politikk, Minoriteter, Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø, Utviklingsforskning
Strand, Håvard Førsteamanuensis +47 22855198 +47 99628371 (mob) havard.strand@stv.uio.no Utviklingsforskning, Komparativ politikk, Valg og Demokrati
Sundsbak, Ragnhild Univ.bibliotekar +47 22854708 +47 90643192 (mob) ragnhild.sundsbak@ub.uio.no Bibliotek, Statsvitenskap, Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, EndNote, Samfunnsgeografi
Søyland, Martin Forsker +47 93662683 martin.soyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing
Törnquist, Olle Professor +47 22855328 +4652331720 (mob) olle.tornquist@stv.uio.no Komparativ politikk, Utviklingsforskning, Demokrati, Sør og Sørøstasia