Nettsider med emneord «Ida»

Publisert 18. mai 2011 15:58

Du kan se Ida - verdens eldste apeskjelett - i utstillingen "Stein og bein" i Colletts hus.

Publisert 23. juni 2010 13:02

Ida can currently be seen in the exhibition "Stones and bones" in Colletts house