Personer med emneord «IT-tjenester»

Navn Telefon E-post Emneord
Ali, Haris Overingeniør haris.ali@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte, it-tjenester
Berg, Thomas Senioringeniør +47 22852069 thomas.berg@odont.uio.no IT-tjenester, Nettverksdrift, Lokal-IT, Serverdrift, PACS
Bergh-Telle, Egil Senioringeniør +47 22845010 +47 90697377 (mob) egiltj@sv.uio.no IT-tjenester
Bodahl, Hein Senioringeniør +47 22855333 +47 40921015 (mob) hein@sv.uio.no IT-tjenester
Boe, Henrik Overingeniør RITMO 22845888 +4797988013 (mob) henrik.boe@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, IKT, Innkjøp, Lokal-IT, Mac, IT-drift
Borge, Knut Seksjonssjef +47 22852519 knut.borge@usit.uio.no IT-tjenester, Ledelse, Databaser, Applikasjonsdrift, Katalogtjenester
Christopher, Jesmine Avdelingsingeniør +47 22844312 jesmine.christopher@hf.uio.no IT-tjenester
De Backer, Leon Joachim Buverud Overingeniør +47 22845740 l.j.b.de.backer@usit.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, kurs
Ekevik, Øystein Bjarne Senioringeniør +47 22857943 +47 97674584 (mob) +4797674584 o.b.ekevik@hf.uio.no IT-tjenester, digitale medier i læring og forskning, DMLF
Ekstrøm, Odin Mikal Overingeniør +47 22852046 +47 90817397 (mob) o.m.ekstrom@odont.uio.no Lokal-IT, IT-tjenester
Gasparini, Andrea Alessandro Førstebibliotekar +47 22844208 +47 90846905 (mob) a.a.gasparini@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester, Service Design
Hazza, Mohamed Abdulhamid Overingeniør +47 22855124 +47 92660259 (mob) m.a.hazza@sv.uio.no Innkjøp, Brukerstøtte, IKT, IT-tjenester, Mac, Mobile enheter
Heggø, Dan Michael Universitetsbibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Hovlandsvåg, Joakim Seksjonssjef +47 22840195 +47 41663174 (mob) joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Jabbari, Azar Senioringeniør +47-22845014 azar.jabbari@sv.uio.no PSI Lab, Innkjøp, IKT, IT-tjenester
Kakar, Sukhdeep Avdelingsingeniør +47 22852090 sukhdeep.kakar@odont.uio.no TSD, Nettskjema, Sympa, Vortex, Facad, Facad Collector, IP Telefoni, Lokal-IT, Canvas, IT kurs, Brukerkonto, IT-tjenester, Utskrift, Evalg, Personpresentasjoner, IT-støtte til forskning, IT-støtte til utdanning
Knudsen, Terje Senioringeniør +47 22852748 terjek@ifi.uio.no IT-tjenester, AV-tjenester, Byggesaker
Langhoff, Tobias Senioringeniør +47 22840192 +47 92429530 (mob) tobias.langhoff@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, BAS, bofh, Brukerinfo, WebID, brukeradministrasjon, autentisering
Løken, Heidi Overingeniør +47 22844440 +47 90739023 (mob) heidi.loken@hf.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning
Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47 22850143 mahaindran.mahadevan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Mohammed, Ahmed Senioringeniør +47 22857256 ahmed.mohammed@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Nedic, Damir Senioringeniør +47 22857835 +47 47010357 (mob) dnedic@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Nesøen, Asgeir Senioringeniør +47 22855106 +47 99418365 asgeir.nesoen@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF, MySQL, MariaDB, OpenLayers, Php, Zend, database, datamodellering, backend
Nilsen, Andre Senioringeniør +47 22859722 andre.nilsen@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Nilsen, Brede Ruben Engebakken Overingeniør +47 22856262 +47 95302466 (mob) 95302466 rubensv@sv.uio.no IKT, IT-tjenester, Printer
Norrøne, Lars Erik Overingeniør 22854878 92634437 (mob) l.e.norrone@hf.uio.no IT-tjenester
Odd, Janne Margrethe Overingeniør +47 22855159 j.m.odd@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, Helpdesk
Pillai, Jayananthan Overingeniør +47 22852150 +47 91608507 (mob) jayananthan.pillai@odont.uio.no IT-tjenester, Lokal-IT, Brukerstøtte
Pughe, David Avdelingsingeniør david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Ramstad, Mari Anne Seksjonssjef +47 22855197 +47 92661747 (mob) m.a.ramstad@sv.uio.no IT-tjenester, Ledelse
Selnes, Rune Senioringeniør +47 22850302 +47 93227079 (mob) rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, IT-tjenester, Lokal-IT, Sosiale medier
Serhan, Alan Overingeniør +47 22854005 +47 90529810 (mob) alan.serhan@sv.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Datamaskin, E-post, E-postlister, IT-støtte til forskning, IT-støtte til utdanning, AV-tjenester, Lokal-IT, Mobil, Nett, Programmer, Utskrift, Brukerstøtte, Telefoni, Innkjøper
Strand, Patrick Tufte Avdelingsingeniør p.t.strand@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte, it-tjenester
Surendran, Mahadevan Overingeniør +47 22858225 +47 98869010 (mob) surendra@sv.uio.no Brukerstøtte, IT-tjenester
Sørbye, Øyvind Senioringeniør +47 22855199 +47 93247618 (mob) oyvind.sorbye@usit.uio.no IT-tjenester
Tadesse, Melaku Overingeniør +47 22840537 +47 46611203 (mob) melaku.tadesse@ncmm.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Lokal-IT
Thoresen, Terje Kristian Lian Overingeniør +47 22840702 t.k.l.thoresen@uv.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Server- og driftstjenester, Datamaskin, IT-tjenester, EngageLab
Tolleshaug, Terje Overingeniør +47 40553371 +47 40553371 (mob) terje.tolleshaug@jus.uio.no AV-tjenester, IT i undervisning, IT-tjenester, Hybrid undervisning
Vaade, Kai Senioringeniør +47 22840158 +47 92839551 (mob) kai.vaade@usit.uio.no Cerebrum, Brukeradministrasjon, bofh, Linux, IT-tjenester
Valla, Joakim Overingeniør +47 22856061 +47 99501600 (mob) joakim.valla@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, Lokal-IT
Vatnøy, Åge Seksjonssjef +47 22858142 +47 99455447 (mob) age.vatnoy@uv.uio.no lokal it, brukerstøtte, it-tjenester
Wedervang, Jon Ingvar Senioringeniør +47 22851251 j.i.wedervang@medisin.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning, Ledelse, Personalledelse, Budsjettering, Anskaffelser, HMS
Wold, Tor Henry Seksjonssjef +47 22859212 +47 90762645 (mob) t.h.wold@medisin.uio.no IT-tjenester
Wollan, Øystein Overingeniør +47 22842023 +47 46636140 (mob) oystein.wollan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner
Yggeseth, Geir Overingeniør +47 22856739 +47 93802480 (mob) geir.yggeseth@sv.uio.no IT-tjenester, Mac, IT-drift, Innkjøp, Mobile enheter