Personer med emneord «Glasiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Alexander, Andreas Stipendiat +47 22856692 andreas.alexander@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Fjernanalyse, Isbre hydrologi, Klimaendringer
Etzelmüller, Bernd Instituttleder +47 22857229 +47 90631089 (mob) bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Filhol, Simon Forsker simon.filhol@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Remote sensing
Hagen, Jon Ove Methlie +47 22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Humlum, Ole Professor emeritus ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Leclercq, Paul Postdoktor +47 22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Lefeuvre, Pierre-Marie +47 22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Schellenberger, Thomas Alfred t.a.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Snø, Klimaendringer, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære
Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glasiologi, Hydrologi, Kryosfære, Permafrost
Treichler, Désirée Postdoktor +47 22857869 desiree.treichler@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Glasiologi, Kryosfære