Nettsider med emneord «Genetiske ressurser»

Publisert 10. okt. 2012 17:25
Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:45
Publisert 23. jan. 2009 08:20

DNA-banken ved Naturhistorisk Museum i Oslo (NHMO) er Norges største ikke-humane DNA-bank, og flere delsamlinger er også av internasjonal verdi. DNA-banken er en forskningssamling og er hovedsakelig bygd opp av forskere ved museet, men også eksterne forskere og frivillige har bidradd med verdifullt materiale.