Personer med emneord «GIS»

Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no GIS, Økologi, Gjengroing, Naturtyper, Kulturlandskap, Biodiversitet
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no GIS, Biodiversity, Ecology, Cultural landscape, Reforestation, Nature types
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Associate Professor +47 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Biodiversity, Biogeography, Cultural heritage, Distribution modelling, Ecological climatology, Forest lines, GIS, Landscape ecology, Treelines, Vegetation mapping
Bilde av Dag Endresen Endresen, Dag Sjefingeniør +47 22851654 +47 40612982 dag.endresen@nhm.uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Bilde av Eva  Lieungh Eriksen Eriksen, Eva Lieungh Stipendiat +47 41187718 e.l.eriksen@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Bilde av Eva  Lieungh Eriksen Eriksen, Eva Lieungh Doctoral Research Fellow e.l.eriksen@nhm.uio.no plant ecology, GIS, Distribution modelling, NiN, Mapping
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Nilsen, Anne-Barbi Researcher a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, cartography, field-PC
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Head Engineer +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Hypogeic fungi, Nature types, Biodiversity, Vegetation ecology, Distribution modelling, Scale dependent variation, GIS, Biogeography, Mycology