Personer med emneord «GIS»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Head Engineer +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Hypogeic fungi, Nature types, Biodiversity, Vegetation ecology, Distribution modelling, Scale dependent variation, GIS, Biogeography, Mycology
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Associate Professor +47 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Biodiversity, Biogeography, Cultural heritage, Distribution modelling, Ecological climatology, Forest lines, GIS, Landscape ecology, Treelines, Vegetation mapping
Bilde av Eva Lieungh Lieungh, Eva Doctoral Research Fellow eva.lieungh@nhm.uio.no plant ecology, GIS, Distribution modelling, NiN, Mapping
Nilsen, Anne-Barbi Researcher a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, cartography, field-PC
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Eva Lieungh Lieungh, Eva Stipendiat +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Nilsen, Anne-Barbi Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Bilde av Oddvar Pedersen Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser