Nettsider med emneord «Fugl»

Fjærlus på fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler, og faunaen av denne gruppen er lite undersøkt i Norge. I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges, og starter opp 1. juni 2020. 

Fjærlus på en fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Forsker Trude Magnussen ved Naturhistorisk trenger hjelp for å kartlegge fjærlusfaunaen i Norge.

Publisert 8. aug. 2018 13:40

En stor, nektarsugende sommergjest i norske hager forveksles med kolibri. – Likheten er slående, sier entomolog. Se video og døm selv. 

Publisert 26. sep. 2013 16:40

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Theodosius Dobzhansky 1973)

"Nothing in evolution makes sense except in the light of sex" (SERG 2013)

Publisert 31. mai 2011 09:46