Nettsider med emneord «Fugl»

Fjærlus på fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler, og faunaen av denne gruppen er lite undersøkt i Norge. I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges.  

Fjærlus på en fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Forsker Trude Magnussen ved Naturhistorisk trenger hjelp for å kartlegge fjærlusfaunaen i Norge.

Publisert 8. aug. 2018 13:40

En stor, nektarsugende sommergjest i norske hager forveksles med kolibri. – Likheten er slående, sier entomolog. Se video og døm selv. 

Bildet kan inneholde: pollinator, insekt, fugl, nebb, sommerfugl.
Publisert 26. sep. 2013 16:40

SERG ("Sex and Evolution Research Group") søker å utvikle ny kunnskap om betydningen av kjønn i evolusjonære prosesser, sammenhengen mellom hybridisering og artsdannelse og hva som driver makroevolusjonære endringer.

Publisert 31. mai 2011 09:46