Nettsider med emneord «Fugl»

Fjærlus på fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler, og faunaen av denne gruppen er lite undersøkt i Norge. I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges.  

Fjærlus på en fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Forsker Trude Magnussen ved Naturhistorisk trenger hjelp for å kartlegge fjærlusfaunaen i Norge.

Publisert 8. aug. 2018 13:40

En stor, nektarsugende sommergjest i norske hager forveksles med kolibri. – Likheten er slående, sier entomolog. Se video og døm selv. 

blåstrupehann synger på toppen av en stein med lav
Publisert 26. sep. 2013 16:40

De aller fleste artene på Jorden finnes i to utgaver, som hanner og hunner. Nært beslektede arter viser ofte forskjeller i kjønnskarakterer. Derfor er kjønn en nøkkel til å forstå evolusjon og artsdannelse. I SERG forsker vi på betydningen av kjønn og hybridisering for evolusjon på alle nivåer av biologisk variasjon, fra gener til sekundære kjønnskarakterer og atferd, blant individer, populasjoner og arter av virveldyr.

Publisert 31. mai 2011 09:46