Personer med emneord «Floristikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Reidar Elven Elven, Reidar Professor emeritus +47-22851632 +47-98658996 reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter