Nettsider med emneord «Entomologi»

Fjærlus på fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler, og faunaen av denne gruppen er lite undersøkt i Norge. I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges.  

Fjærlus på en fuglefjær
Publisert 12. mai 2020 10:23

Forsker Trude Magnussen ved Naturhistorisk trenger hjelp for å kartlegge fjærlusfaunaen i Norge.

Bildet kan inneholde: anlegg, blad, tre, landskap, gress.
Publisert 23. mai 2018 12:10

I april og mai ble det laget nye boliger til insektene i Botanisk hage, med god hjelp fra gartnere fra NHM og engasjerte elever fra Elvebakken videregående skole.

Publisert 2. mai 2016 15:56
Bildet kan inneholde: anlegg, tre, gress, bunndekke, naturlig landskap.
Publisert 13. apr. 2016 14:35

Det er mangel på insektsboliger - men du kan hjelpe ved å lage ditt eget insekthotell

Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:45