Nettsider med emneord «DNA-bank»

Publisert 17. juni 2016 13:01

Naturhistorisk museum har nå gjort alt sitt DNA-materiale tilgjengelig for søk via den internasjonale dataportalen Global Genome Biodiversity Network (GGBN). 

Publisert 23. jan. 2009 08:20

DNA-banken ved Naturhistorisk Museum i Oslo (NHMO) er Norges største ikke-humane DNA-bank, og flere delsamlinger er også av internasjonal verdi. DNA-banken er en forskningssamling og er hovedsakelig bygd opp av forskere ved museet, men også eksterne forskere og frivillige har bidradd med verdifullt materiale.