Nettsider med emneord «Crop Wild Relatives»

Picture of woman with tall cabbage plants.
Publisert 6. mai 2021 13:24

The relationship between wild and cultivated plants plays a key role in the efforts to secure Norwegian crops against future plant diseases and effects of climate change.

Bilde av botaniker med to kjempestore kålplanter, ca 2 meter høye.
Publisert 16. apr. 2021 15:37

Slektskap mellom dyrkede og ville planter spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre norsk matproduksjon mot sykdommer og klimaendringer. En ny utendørs utstilling i Botanisk hage viser hvordan vekster som villeple og vill kål kan være til hjelp mot fremtidige trusler.