Nettsider med emneord «Botanikk»

Publisert 1. juli 2019 17:07

This year's field trip in BIO4120 is complete, introducing students to the natural variation of southern Norway from east to west and spanning as much of the NiN system as possible.

Publisert 20. nov. 2018 10:51
Publisert 10. juni 2018 21:47

Prosjektet "People and plants" skal studere plantenes rolle i skandinavisk kultur fra vikingtiden til i dag.

Portrett av Christen Smith
Publisert 11. okt. 2016 14:05

«Kl 15 nådde jeg Congo. Fryktelige tilstander om bord. Kister overalt.» Sitatet er hentet fra Christen Smiths ekspedisjon opp Kongofloden i 1816

Publisert 26. okt. 2015 08:42

4.–7. trinn: Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år – fra alger til blomsterplanter. Undersøk hva dinosaurene spiste!

Publisert 13. mars 2014 09:43

VGS, alle trinn: Noen planter er truete, andre er en trussel. De fleste er mer eller mindre vanlige. Vi ser på dem alle og diskuterer Biomangfoldkonvensjonen, Norsk rødliste og Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste.

Publisert 6. jan. 2014 16:41
Publisert 12. des. 2013 11:39

Videregående skole: Hvorfor vokser mange regnskogsarter oppe i trærne? Hvorfor er noen planter kjøttetende? Hva er levende stein?

Publisert 12. des. 2013 11:33

3. – 7. årstrinn: Hva er et frø? Hva skjer når frøet flytter hjemmefra? Reiser det med vinden, fuglen eller hunden? Er det greit å bli spist?

Publisert 10. des. 2013 12:30

3.–7. årstrinn (vi tilpasser vanskelighetsgraden): En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg mellom blomster og pollinerende insekter. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Publisert 10. des. 2013 12:23

Videregående skole: En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg  mellom blomster og pollinerende insekter. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Publisert 28. nov. 2013 16:21

5. årstrinn – Bio2 (vi tilpasser vanskelighetsgraden): Det finnes mer enn 250 000 arter av blomsterplanter i verden. Hvordan kan vi holde orden på alle disse?

Publisert 18. nov. 2013 11:52

Barneskole: Bli kjent med hva som skjer med et tre i løpet av året. Bli observant på hva som skjer i naturen gjennom de fire årstidene. Lær å iaktta og beskriv.

Publisert 15. nov. 2013 17:27

Ungdomstrinnet, videregående skole: Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år – fra alger til blomsterplanter.

Publisert 6. mai 2013 18:03

5.–7. årstrinn: Osp, bjørk, selje, hva er hva? Lær å skille de norske løvtrærne på en rundtur i Botanisk hage.

Publisert 8. apr. 2013 14:21
Publisert 28. sep. 2012 16:24
Publisert 21. nov. 2011 10:15

3.–7. trinn: “En verden av frø” er et opplegg som har som intensjon at eleven skal bli overrasket og begeistret over det store mangfold av frø som finnes og de ulike metoder disse frøene spres på. Et mangfold av frø vil lede til et mangfold av planter.

Eleven skal se, ta på og samle ulike frø. Forskjellen mellom begrepene frukt og frø belyses. Opplegget bygger på at elevene skal tenke som forskere gjør: iaktta, se på detaljer, beskrive og tenke.

Publisert 31. mai 2011 10:26
Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:45
Publisert 31. mai 2011 08:54