Personer med emneord «Biokjemi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bathen, Mina Stipendiat mina.bathen@farmasi.uio.no Organisk kjemi, Biokjemi, Syntetisk organisk kjemi, Legemiddelkjemi, Naturproduktsyntese, Lipidkjemi
Blomhoff, Heidi Kiil Professor +47 22851012 h.k.blomhoff@medisin.uio.no Cellebiologi, Biokjemi, Livsvitenskap
Collas, Philippe Professor +47 22851066 philippe.collas@medisin.uio.no Stamceller, Livsvitenskap, Biokjemi
Hammerstad, Marta Postdoktor +47 22859030 +47 41143942 (mob) marta.hammerstad@ibv.uio.no biokjemi, strukturbiologi
Hersleth, Hans-Petter Førstelektor +47 22854631 +47 41333126 (mob) h.p.hersleth@ibv.uio.no strukturbiologi, proteinstruktur, biokjemi, enzymologi, proteinkrystallografi, spektroskopi, diffraksjon, Livsvitenskap, synkrotron
Johansen, Harald Thidemann 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Biokjemi, Fysiologi, Livsvitenskap - life science, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Kaupang, Åsmund Postdoktor +47-22856509 asmund.kaupang@farmasi.uio.no Biokjemi, Kjemi, Legemiddelkjemi, Life Science, Molekylmodellering, Organisk kjemi, Strukturell biologi, Syntetisk organisk kjemi, Kjemisk biologi, kjemiundervisning, kjemididaktikk
Kristensen, Tom Professor emeritus Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Malecki, Jedrzej Mieczyslaw Forsker +47 99 47 91 07 j.m.malecki@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi
Nissen-Meyer, Jon jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Prydz, Kristian Professor +47 22856753 kristian.prydz@ibv.uio.no Biokjemi, Glykoproteiner, Livsvitenskap, Cellebiologi, Intracellulær transport, Proteoglykaner, Golgiapparatet
Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Stenmark, Harald Alfred Professor 906 08240 h.a.stenmark@medisin.uio.no Livsvitenskap, Kreftforskning, Biokjemi, biomedisin, kreftbiomedisin
Strozynski, Margarita Anna Seniorforskningstekniker +47 22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Thiede, Bernd Gruppeleder +47 22840533 bernd.thiede@ibv.uio.no Proteomikk, Massespektrometri, Biokjemi, Molekylærbiologi