Nettsider med emneord «Barneskole»

Samling av forskjellige frø på et bord
Publisert 16. des. 2021 13:35

Hva er et frø? Hvorfor og hvordan sprer plantene frøene sine?

Elever og lærer foran blomst
Publisert 15. des. 2021 18:15

Blomsters bygning, systematikk og enkle kjennetegn på plantefamilier.

En humle og en gul blomst
Publisert 15. des. 2021 15:45

Om pollinering og samspillet mellom planter og insekter. 

Planter tropisk veksthus
Publisert 2. nov. 2021 14:03

Varmt, klamt og dryppende vått.

Planter i ørken
Publisert 2. nov. 2021 12:55

Opplev middelhavs-, ørken- og regnskogsklima, og lær om planters tilpasning til ulike miljø.

Planter i veksthus
Publisert 2. nov. 2021 09:50

Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år - fra alger til blomsterplanter.

Bildet kan inneholde: vann, virveldyr, under vann, azure, slutt.
Publisert 7. jan. 2015 10:19

3.-5. kl.: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning, levevis og miljøet de lever i. De tilpasningene vi ser hos dyr som lever i dag når det for eksempel gjelder form, farge og adferd er resultatet av en lang forhistorie. Denne forhistorien er preget både av hvilke forløpere dyrene har og hvordan naturforholdene har endret seg gjennom Jordas historie. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

fjellrev i steinur
Publisert 4. sep. 2014 17:32

3.–4. kl.: Bare i løpet av de siste tiårene har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for mange dyr, og andre organismer, både i Norge og globalt. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

utstoppede fugler i monter på zoologisk museum
Publisert 4. sep. 2014 17:32

3.-5. trinn: Vinteren i Norge er ganske hard, selv om forskjellene er store mellom landsdelene. Uansett er denne årstiden krevende for dyrene, og det å overleve i et slikt vårt klima forutsetter en del spesielle tilpasninger. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av disse tilpasningene og hvordan vinteren bestemmer hvilke dyr som kan leve i Norge.

Bildet kan inneholde: leddyr, insekt, bille, organisme, terrestrisk plante.
Publisert 11. juni 2014 18:22

5.-7. kl.: «Næringskjeder» er et sentralt begrep i økologien og et godt utgangspunkt for i grove trekk å forstå hvordan naturen fungerer. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på spørsmål som hva er økosystemer og næringskjeder, hvem spiser hvem, og hvor blir det egentlig av maten?

utstoppede dyr i utstilling
Publisert 2. juni 2014 15:29

3.-5. kl.: I dette opplegget tar vi turen gjennom Norske sal, der mange av våre mest kjente dyr er utstilt i naturtro levemiljøer. Hovedvekten legges på virveldyrene -fugler og pattedyr. Turen begynner gjerne nederst i utstillingen med et typisk marint miljø, før vi beveger oss opp til fjæra, våtmark, kulturlandskap og skog. Til slutt når vi den øverste del av salen, der utstillingen avslutter med et utvalg karakteristiske fjelldyr. Underveis betrakter vi ulike eksempler på tilpasninger til ulike miljø og levevis, men ser også på slektskap og hvem som er hvem blant norske dyr.    

Publisert 26. jan. 2009 10:47

Dinofarg er en serie ark i PDF-format med bilder av dyr fra Mesozoikum (dinosaurtiden), mest dinosaurer. Tegningene er enkle strektegninger med tykk ytterstrek som egner seg godt for fargelegging for barnehage og de yngste småskoletrinnene.