Nettsider med emneord «Arkitektur»

Bildet kan inneholde: skrift, rom.
Publisert 4. nov. 2020 13:37

Arkitektur og byutvikling legger de fysiske rammene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Samtidig står byggebransjen for 40% av verdens klimautslipp. Hvordan kan arkitektur bli mer miljøvennlig?