Personer med emneord «Økonomi»

Navn Telefon E-post Emneord
Abe, Miona Seniorkonsulent +47 22856093 +47 48183417 (mob) miona.abe@uv.uio.no Økonomistyring, Prosjektsøknader, Budsjett, Økonomi, Regnskap
Abelsen, Trude Seksjonssjef +47 22851447 +47 95457064 (mob) trude.abelsen@medisin.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Rapportering, Forskerstøtte MED
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47 22851670 +47 41551896 (mob) m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Afdal, Marianne Seniorrådgiver +47 22856425 +47 97693190 (mob) 97693190 marianne.afdal@mn.uio.no Fysisk institutt, Økonomi
Akinci , Linda Maria Seniorkonsulent +47 228 57157 l.m.akinci@ub.uio.no Økonomi, Regnskap, Avstemming
Aliosman, Nuray Bedri Seniorkonsulent +47 22854020 n.b.aliosman@hf.uio.no Økonomi, Regnskap
Andersen, Espen Lyng Seniorrådgiver +47 22845801 +47 91801428 (mob) e.l.andersen@medisin.uio.no Økonomistyring, Regnskap, Rapportering, Verneorganisasjon, Budsjett, LAMU, Økonomi, HMS
Ansari, Sima Førstekonsulent +47 22857161 +47 94131744 (mob) sima.ansari@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bangsund, Andreas Seniorkonsulent +47 22854068 +47 40234451 (mob) andreas.bangsund@hf.uio.no Økonomi, Regnskap
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47 22856429 +47 99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Bjørgo, Elisa Seksjonsleder +47 22840608 +47 91359367 (mob) elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Lederstøtte, Økonomi, Ansettelser, Personaladministrasjon, Forskningsadministrasjon, Strategi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap, Forskerstøtte MED
Bogojev, Sibinka Førstekonsulent +47 22857268 +47 92448692 (mob) 92448692 sibinka.bogojev@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Bremnes, Frode Seniorrådgiver +47 22857241 +47 93070605 (mob) 93070605 frode.bremnes@mn.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Analyse, Budsjett, Regnskap
Brynildsen, Wenche Rådgiver +47 22858333 +47 92284810 (mob) 92284810 wenche.brynildsen@mn.uio.no Ekstern finansiering, Controlling, Regnskap, Økonomi
Clausen, Jannike Skinlo Seniorrådgiver +47 22844725 +47 97012118 (mob) j.s.clausen@hf.uio.no Økonomi
Couchaux, Nicolas Økonomisjef +47 45888573 +47 45888573 (mob) nicolas.couchaux@admin.uio.no Ledelse, Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Donnelly, Tomas Stroop Rådgiver +47 22856552 +47 90146463 (mob) t.s.donnelly@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Institutt for geofag, Institutt for teoretisk astrofysikk, instituttøkonom, Real Moro, Sosialkomiteen
Ekstrand, Heidi Rådgiver +47 22856849 +47 41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Lønn, Personaladministrasjon
Eliseeva, Evgenia Seniorkonsulent 412 69 134 evgenia.eliseeva@sv.uio.no Regnskap, Økonomi
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47 22857979 +47 41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Englien, Christian Førstekonsulent +47 22845048 christian.englien@medisin.uio.no Innkjøper, Fakturaer, Økonomi, Reiseregninger, Utlegg
Ette, Sunniva Seniorkonsulent +47 22858629 +47 45428042 (mob) sunniva.ette@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen
Feltham, Andrew Kontorsjef +47 22858936 +47 90520426 (mob) +47 90520426 andrew.feltham@stk.uio.no Administrativ ledelse, Rekruttering, Strategi, Forskningsadministrasjon, Personvern, Kommunikasjon, Økonomi
Franklin, Britt Seniorrådgiver +47 22854491 +47 92028418 (mob) britt.franklin@admin.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Prosjektøkonomi, Eiendomsavdelingen
Grabska-Makulus, Magda Paulina Konsulent +47 22855577 +47 90655878 (mob) m.p.grabska-makulus@kjemi.uio.no Innkjøp, Eco-online, Økonomi
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47 22844474 +47 98462762 (mob) cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Hangaas, Cathrine Rådgiver 91850283 cathrine.hangaas@mn.uio.no instituttøkonom, institutt for biovitenskap, IBV, Økonomi, økonomistyring, budsjett, rapportering, prognose, controlling, analyse, rådgivning.
Hansen, Heidi Førstekonsulent +47 22844082 +47 92625433 (mob) heidi.hansen@ub.uio.no Økonomi, Bibliotek, Personaladministrasjon
Hjemås, Johan Seniorrådgiver +47 22856292 +47 40222283 (mob) johan.hjemas@admin.uio.no Økonomi, Mva
Jakobsen, Elena Seniorkonsulent +47 22857357 +47 48069717 (mob) 48069717 elena.jakobsen@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Basware, HR-system, Oracle
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47 22859887 +47 92057710 (mob) r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47 22854826 +47 90697762 (mob) j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 (mob) +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kazazic, Meliha Seniorkonsulent +47 22858304 +47 98466523 (mob) meliha.kazazic@uv.uio.no Betaling, Innkjøp, Honorar, Bilag, Fakturaer, Anskaffelser, Økonomi
Khamlii, Anna Seniorkonsulent +47 22854247 +47 40461947 (mob) anna.khamlii@hf.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap, NFR, Medier og kommunikasjon
Kjensli, Thomas Seniorrådgiver +47 22856116 +47 92031966 (mob) thomas.kjensli@admin.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering
Kraabøl, Bente Lindberg Kontorsjef 22 85 96 73 470 269 02 b.l.kraabol@jus.uio.no Ledelse, personal, Økonomi
Kvernland, Mette Rådgiver +47 22840504 +47 92439593 (mob) mette.kvernland@ncmm.uio.no Økonomi, eksternfinansierte prosjekter, rapportering, Forskerstøtte MED
Labahå, Trine Seniorrådgiver +47 22858055 +47 40242625 (mob) trine.labaha@uv.uio.no Økonomistyring, Økonomi, EFV, Budsjett, Rapportering, Regnskap
Langtvet, Anette Seksjonssjef +47 22850585 +47 91819967 (mob) +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Larsen, Hege Cathrine Rådgiver +47 22851954 +47 97500513 (mob) h.c.larsen@khm.uio.no Regnskap, Økonomi, Prosjekter, Administrasjon, Ekstern finansiering, Frikjøp, Budsjett
Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47 95760046 (mob) henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Marimuthu, Vanitha Seniorkonsulent +47 22858215 +47 98429197 (mob) vanitha.marimuthu@mn.uio.no Matnat fakultet, Matematisk institutt, Økonomi
Midtun, Helge Seniorrådgiver +47 22856394 +47 95744912 (mob) helge.midtun@mn.uio.no Økonomi
Mikkelsen, Jarle Seniorkonsulent +47 22854621 +47 99305644 (mob) jarle.mikkelsen@sv.uio.no Regnskap, Økonomi
Mørck, Marthe Berit Rådgiver +47-22855370 m.b.morck@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer
Mørkedal, Øyvind Rådgiver +47 22855513 +47 41265842 (mob) +47 412 658 42 oyvind.morkedal@mn.uio.no Økonomi, Controlling, Budsjett, Ekstern finansiering
Naguleswaran, Kalaivani Seniorkonsulent +47 22859864 +47 47238961 (mob) kalaivani.naguleswaran@hf.uio.no Økonomi, Innkjøp, Regnskap
Ness, Ellen Seniorrådgiver +47 90984146 +47 90984146 (mob) ellen.ness@admin.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Newman, Hellfrid Opsahl Rådgiver +47 22842205 +47 90057907 (mob) h.o.newman@its.uio.no Økonomi, phd-administrasjon, personal
Nilsen, Thomas Seniorrådgiver +47 22856128 +47 41450033 (mob) thomas.nilsen@hf.uio.no Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjett, Regnskap, Ekstern finansiering, Prosjekter
Novikova, Onega Seniorkonsulent +47 22845053 +47 48217111 (mob) onega.novikova@hf.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap
Olsbu, Fredrik Emil Seniorrådgiver 99757031 99757031 f.e.olsbu@sv.uio.no Økonomi, Regnskap
Pedersen, Inger Anne Seniorrådgiver +47 22856421 +47 92221596 (mob) +47 92221596 i.a.pedersen@mn.uio.no Fysisk institutt, SMN, CCSE, Porelab, NJORD, NorFab, Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Nasjonal infrastruktur, Leiested
Pedersen, Siw Hege Rådgiver +47 22844217 +47 47240542 (mob) s.h.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap
Rasmussen, Live Leder +47-90066138 live.rasmussen@ub.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomi, Bibliotek, Eiendomskoordinator
Refsland, Ivar Rådgiver +47 22857386 +47 91158229 (mob) 911 58 229 ivar.refsland@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Oracle, Fakturaer
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47 22855883 +47 95877374 (mob) reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Reime, Anita Rådgiver +47 22854490 +47 99313721 (mob) +47 99313721 anita.reime@mn.uio.no IFI, Njord Senteret, SFF PoreLab, SFU CCSE Center for Computing in Science Education, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Roghell, Frode Rådgiver +47 22855426 +47 91191321 (mob) frode.roghell@mn.uio.no CEED, Hylleraas, Rosseland, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Roser, Mari Rådgiver +47 22840757 +47 99273408 (mob) mari.roser@usit.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer, Refusjon
Saigau, Mihaela Økonomikonsulent ☏ +47- 228 54408 mihaela.saigau@hf.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap
Samdal, Gro Signe Seniorrådgiver +47 22856937 +47 95062372 (mob) g.s.samdal@hf.uio.no Regnskap, Økonomi
Sembenini, Andrea Rådgiver +47 22851034 +47 46229811 (mob) andrea.sembenini@medisin.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Prognoser, Rapportering, Forskningsstøtte
Silset, Bodil Avdelingsleder 22 85 97 63 900 13 905 bodil.silset@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Økonomi
Sisi, Shahnaz Førstekonsulent- Fakultetsadministrasjonen 22857638 shahnaz.sisi@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Skauge, Mona Irene Rådgiver +47 22851953 +47 40221108 (mob) m.i.skauge@khm.uio.no Kontrollprogram., Økonomi, Avtaler, Innkjøper, Administrasjon, Innkjøp
Skolem, Anita Elisabeth Rådgiver +47 22840653 +47 91155366 (mob) a.e.skolem@ncmm.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Prosjektstyring, Innkjøp, Forskerstøtte MED
Solberg, Tarjei Økonomikonsulent 228 58551/ 228 41923(torsdager) tarjei.solberg@iakh.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap, Arrangementer, Innkjøp
Sritharan, Sathya Økonomikonsulent 228 54921 40463544 (mob) sathya.sritharan@ikos.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap
Staveli, Runar Overingeniør +47 22855581 +47 47279787 (mob) runar.staveli@kjemi.uio.no Innkjøp, Økonomi
Stein, Felix Postdoktor felix.stein@sum.uio.no global helse, antropologi, Styresett, finance, økonomi, pandemi
Stensrud, Lene Seniorkonsulent +47 22852542 +47 98432743 (mob) lene.stensrud@usit.uio.no Fakturaer, Innkjøp, Basware, Bestilling, Økonomi, Regnskap
Stockfleth, Helene Jenssen Seniorrådgiver +47 22855699 +47 45231223 (mob) h.j.stockfleth@admin.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Fordeling
Thoresen, Stein Seniorrådgiver +47 22856316 stein.thoresen@admin.uio.no Avstemming, Betaling, Økonomi, Ekstern finansiering
Toft, Geir Sigvat Seksjonssjef +47 93411110 (mob) g.s.toft@sv.uio.no Økonomi
Tukh, Inna Førstekonsulent +47-22852790 inna.tukh@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi, Bilagsbehandling, Fakturaer, Honorar
Ullern, Lin Malin Kontorsjef +47 22840347 +47 46681577 (mob) l.m.ullern@odont.uio.no Personaladministrasjon, Økonomi, HMS
Ulvestad, Geir Petter Avdelingsleder +47 22852413 +47 92628038 (mob) g.p.ulvestad@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 +47 93661330 (mob) l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Vollen, Erik Avdelingsleder +47 22856288 +47 92667548 (mob) erik.vollen@admin.uio.no Avstemming, Ekstern finansiering, Økonomi
Wenger-Hagene, Elisabeth Rådgiver +47 22850062 +47 91851037 (mob) elisabeth.wenger-hagene@jus.uio.no Ekstern finansiering, Økonomi
Westgaard, Ellen Elisabeth Seniorkonsulent 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Innkjøp, Fakturabehandling, Refusjoner, Reiseregning, Økonomi, Cristin, IT-støtte til forskning, Nettpublisering, HR-system, Studieadministrasjon
Wiker, Beate Rådgiver +47 22854443 +47 98621995 (mob) 986 21995 beate.wiker@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Kjemisk institutt, Matematisk institutt
Årsetøy, Erna Seniorrådgiver +47 22840108 +47 93096046 (mob) erna.arsetoy@usit.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Virksomhetsstyring, Budsjett, Rapportering, Analyse