Nettsider med emneord «Økologi» - Side 2

Publisert 21. feb. 2012 09:43
Publisert 1. juni 2011 09:58

Utviklingen av Natur i Norge-systemet (NiN) er et langsiktig prosjekt med mål om å videreutvikle og dokumentere kunnskapen om naturtypevariasjon i Norge. NiN skal kunne brukes til mange formål på tvers av samfunnssektorer, deriblant kartlegging av områder for ulike oppdragsgivere. Utviklingen av NiN ble startet i 2005 av Artsdatabanken, som også finansierer prosjektet.

Publisert 31. mai 2011 10:26
Publisert 31. mai 2011 09:46
Publisert 31. mai 2011 09:46