Personer med emneord «GIS»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Professor +47 93039782 +47 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Biogeografi, Biodiversitet, Naturtyper, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Mykologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, GIS, Skalaavhengig variasjon
Bilde av Eva Lieungh Lieungh, Eva Stipendiat +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Bilde av Oddvar Pedersen Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser
Bilde av Peter Horvath Horvath, Peter Senioringeniør 48680586 peter.horvath@nhm.uio.no GIS, Kartografi, Økologisk klimatologi, Utbredelsesmodellering, Tre- og skoggrenser
Bilde av Peter Horvath Horvath, Peter Senior Engineer peter.horvath@nhm.uio.no Ecological climatology, Vegetation modelling, GIS, Treeline
Bilde av Eva Lieungh Lieungh, Eva Doctoral Research Fellow eva.lieungh@nhm.uio.no plant ecology, GIS, Distribution modelling, NiN, Mapping
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Professor +47 93039782 +47 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Biodiversity, Biogeography, Distribution modelling, Ecological climatology, GIS, Landscape ecology, Treelines, Vegetation mapping
Bilde av Anders Kvalvåg Wollan Wollan, Anders Kvalvåg Head Engineer +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Biogeography, Biodiversity, Nature types, Vegetation ecology, Mycology, Hypogeic fungi, Distribution modelling, GIS, Scale dependent variation