NORLEX

Norwegian Interactive Offshore Stratigraphic Lexicon

Norlex er et web-basert databasesystem med store mengder data om de sedimentære avsetningene på norsk kontinentalsokkel. Norlex inkluderer blant annet nye definisjoner av formasjoner, søkbare data om formasjonsgrenser og biostratigrafi fra brønner, kart og andre dokumenter.

Hoveddelen av databasen er bare tilgjengelig for brukere med abonnement (kontakt NHM).

Gå til NORLEX

Publisert 10. feb. 2009 13:06 - Sist endret 2. mars 2009 12:22