Personer

Søk etter personer

Personer 1 - 25 av 156
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Maria Teresa Adamiec-Fidjeland Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47-22851670 m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no Forskningsadministrasjon, Økonomi, Basware, Innkjøper, Kontrakter, ePhorte, Vakt- og alarm, HR-system
Bilde av Birgit Albrigtsen Albrigtsen, Birgit Avdelingsingeniør +47-22851783 birgit.albrigtsen@nhm.uio.no
Bilde av Jarl Andreas Anmarkrud Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Bilde av Elisabeth Aronsen Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47-22851674 +47-92402555 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat, KVU
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no Naturtyper, Kulturlandskap, Gjengroing, GIS, Biodiversitet, Økologi
Bilde av Lutz Bachmann Bachmann, Lutz Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær evolusjon, Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk
Bilde av Krenar Badivuku Badivuku, Krenar Seniorrådgiver +47-22851704 +47-92847550 +4792847550 928 47 550 krenar.badivuku@nhm.uio.no HMS
Bilde av Tor Andreas Bakke Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Biologi, Zoologi, Parasittologi, Systematikk, Taksonomi, Økoparasittologi, Epidemiologi, Virvelløse dyr, Helminter, Flatmark, Haptormark, Bendelmark, Ikter, Rundmark, Krassere
Bilde av Vegar Bakkestuen Bakkestuen, Vegar Forsker +47-22851621 +47-93466787 vegar.bakkestuen@nhm.uio.no
Bilde av Mika Bendiksby Bendiksby, Mika Gjesteforsker +47 22851615 mika.bendiksby@ntnu.no
Bilde av Katriina Bendiksen Bendiksen, Katriina Overingeniør +47-22851626 +47-48067293 katriina.bendiksen@nhm.uio.no Mykologi, Slørsopp, Cortinarius, Arktisk-alpine storsopper, Korallsopp, Ramaria, Soppnavn
Bilde av Merete Berg Berg, Merete Ledende forskn.tekn 97166765 97166765 merete.berg@nhm.uio.no
Bilde av Rolf Yngvar Berg Berg, Rolf Yngvar Professor emeritus +47-22851822 r.y.berg@nhm.uio.no
Bilde av Nils-Petter Bergersen Bergersen, Nils-Petter Ledende forskn.tekn +47-22851741 +47-90970751 n.p.bergersen@nhm.uio.no
Bilde av Anne Birkeland Birkeland, Anne Førstelektor +47-22851797 anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bilde av Siri Birkeland Birkeland, Siri Stipendiat siri.birkeland@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi
Bilde av Bjørn Aksel Bjerke Bjerke, Bjørn Aksel Avdelingsingeniør +47-22851692 +47-95204891 b.a.bjerke@nhm.uio.no
Bilde av Charlotte Sletten Bjorå Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47-22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bilde av Kristina Bjureke Bjureke, Kristina Universitetslektor +47-22851815 +47-95200804 +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus +47-22851669 k.r.bjorklund@nhm.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Radiolaria, Taksonomi, Paleoseanografi, Stratigrafi, Biostratigrafi, Kvartær, Holocen, Pleistocen, Neogen, Pliocen, Miocen, Paleogen, Oligocen, Eocen, Paleocen, Zoogeografi, Paleoøkologi, Database for radiolarier
Bilde av Liv Borgen Borgen, Liv Professor emerita +47 22851778 liv.borgen@nhm.uio.no
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Gjest louis.boumans@nhm.uio.no
Bilde av Åge Brabrand Brabrand, Åge Forsker +47-22851729 +47-92834401 age.brabrand@nhm.uio.no
Bilde av Harald Bratli Bratli, Harald Førsteamanuensis +47-22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Vegetasjonsøkologi, Natur i Norge (NiN), Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kulturlandskap, Semi-naturlige naturtyper, Skjøtselseffekter, Gjengroing, Populasjonsbiologi, Biologisk mangfold, Karplanter, Lav
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond Forsker +47-22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no