Kjell Rasmus Bjørklund

Professor emeritus - Seksjon for forskning og samlinger
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund
English version of this page
Telefon +47-22851669
Rom 373, Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO

Bakgrunn

Utdannet ved Mat-Nat Fak UiB 1972 cand. real. Fag marin geologi og marin biologi.

Undervisnings- og veiledningsområder

Underviser i mikropaleontologi og veileder på master- og dr.-nivå.

Faglige kompetanseområder

Forskning på fjordenes utvikling etter siste istid, med fokus på mikrofossiler (radiolarier). Deltatt på tokt i Nord-Atlanteren, dyphavsboring, for analyser av radiolarienes forekomst og som temperatur indikator (klimautvikling de siste ca 3 mill år), samt til Norskehavet hvor formålet var å etablere en biostratigrafi som gjenspeiler viktige hendelser i Norskehavets 56 mill års utviklingshistorie og oppstart av den nordlige halvkules nedisning.

I løpet av de senere år er det utarbeidet en radiolariekatalog, under ledelse av og i samarbeid med Dr. Jane K. Dolven. Denne katalogen er i kontinuerlig utvikling og omtaler de viktigste radiolariene i Norskehavet, Californiagulfen og Nordishavet. Katalogen blir stadig utvidet og er valgt som nettsted for International Association of Radiolarian Paleontologists, hvor både levende og fossile radiolarier vil bli omtalt. For tiden er over 500 radiolariearter med i katalogen som omhandler artenes beskrivelser, illustrasjoner, utbredelse, synonymer og litteraturreferanser.

Nettadressen er www.Radiolaria.org

Emneord: Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi

Publikasjoner

  • Krabberød, Anders Kristian; Orr, Russell; Bråte, Jon; Kristensen, Tom; Bjørklund, Kjell Rasmus & Shalchian-Tabrizi, Kamran (2017). Single cell transcriptomics, mega-phylogeny and the genetic basis of morphological innovations in Rhizaria. Molecular biology and evolution.  ISSN 0737-4038. . doi: /10.1093/molbev/msx075 Vis sammendrag
  • Ikenoue, Takahito; Bjørklund, Kjell Rasmus; Dumitrica, Paulian; Krabberød, Anders Kristian; Kimoto, Katsunori; Matsuno, Kohei & Harada, Naomi (2016). Two new living Entactinaria (Radiolaria) species from the Arctic province: Joergensenium arcticum n. sp. and Joergensenium clevei n. sp.. Marine Micropaleontology.  ISSN 0377-8398.  124, s 75- 94 . doi: 10.1016/j.marmicro.2016.02.003
  • Bjørklund, Kjell Rasmus; Hatakeda, Kentaro; Kruglikova, Svetlana B. & Matul, Alexander G. (2015). Amphimelissa setosa (Cleve) (Polycystina, Nassellaria) - A stratigraphic and paleoecological marker of migrating polar environments in the northern hemisphere during the Quaternary. Stratigraphy.  ISSN 1547-139X.  12(1), s 23- 37
  • Ikenoue, Takahito; Bjørklund, Kjell Rasmus; Kruglikova, S.B.; Onodera, Jonaotaro; Kimoto, K. & Harada, N. (2015). Flux variations and vertical distributions of siliceous Rhizaria (Radiolaria and Phaeodaria) in the western Arctic Ocean: Indices of environmental changes. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  12(6), s 2019- 2046 . doi: 10.5194/bg-12-2019-2015
  • Bjørklund, Kjell Rasmus; Itaki, Takuya & Dolven, Jane Karine Lønne (2014). Per Theodor Cleve: A short résumé and his radiolarian results from the Swedish Expedition to Spitsbergen in 1898. Journal of Micropalaeontology.  ISSN 0262-821X.  33(1), s 59- 93 . doi: 10.1144/jmpaleo2012-024
  • Burridge, Alice K. & Bjørklund, Kjell Rasmus (2014). Inter- and intraspecific morphological variation of three Hexacontium (Radiolaria) species in three southern Norwegian fjords: H. gigantheum, H. pachydermum and H. enthacantum. Marine Micropaleontology.  ISSN 0377-8398.  110, s 72- 82 . doi: 10.1016/j.marmicro.2013.11.005
  • Burridge, Alice K.; Bjørklund, Kjell Rasmus; Kruglikova, Svetlana B. & Hammer, Øyvind (2014). Inter- and intraspecific morphological variation of four-shelled Actinomma taxa (Radiolaria) in polar and subpolar regions. Marine Micropaleontology.  ISSN 0377-8398.  110, s 50- 71 . doi: 10.1016/j.marmicro.2013.10.004
  • Dolven, Jane Karine Lønne; Bjørklund, Kjell Rasmus & Itaki, Takuya (2014). Jørgensen’s polycystine radiolarian slide collection and new species. Journal of Micropalaeontology.  ISSN 0262-821X.  33(1), s 21- 58 . doi: 10.1144/jmpaleo2012-027
  • Bjørklund, Kjell Rasmus; Kruglikova, S.B. & Anderson, O.R. (2012). Modern incursions of tropical Radiolaria into the Arctic Ocean. Journal of Micropalaeontology.  ISSN 0262-821X.  31, s 139- 158 . doi: 10.1144/0262-821X11-030
  • Bråte, Jon; Krabberød, Anders Kristian; Dolven, Jane Karine Lønne; Ose, Randi Frida; Kristensen, Tom; Bjørklund, Kjell Rasmus & Shalchian-Tabrizi, Kamran (2012). Radiolaria Associated with Large Diversity of Marine Alveolates. Protist.  ISSN 1434-4610.  163(5), s 767- 777 . doi: 10.1016/j.protis.2012.04.004 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 1. mars 2012 10:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter