Heidrun Asgeirsdatter Ullerud

Bilde av Heidrun Asgeirsdatter Ullerud
English version of this page
Telefon +47-22851639
Mobiltelefon 95031447 95031447
Rom 466 Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 None 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jeg tar doktorgrad i kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN). Målet med prosjektet er å forbedre NiN som kartleggingssystem gjennom å evaluere metodene som brukes i kartleggingen og kvaliteten på de produserte NiN-kartene.

Bakgrunn

Året 2013/2014 jobbet jeg med arealplanlegging og rovdyrforvaltning hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU, tidligere UMB). Masteroppgaven min var ferdig våren 2013, og omhandlet utbredelsesmodellering av vegetasjonstyper.

Emneord: NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Utbredelsesmodellering, GIS

Publikasjoner

  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Distribution modelling and its potential for vegetation mapping.
  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Introduction to NiN.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2014 14:45 - Sist endret 29. jan. 2016 08:51