Heidrun Asgeirsdatter Ullerud

Stipendiat

Faglige interesser

Jeg tar doktorgrad i kartlegging av natur. Jeg forsker både på ulike metoder for kartlegging og på kvaliteten i kartene som lages. Metodene jeg bruker inkluderer feltkartlegging, flybildetolkning og utbredelsesmodellering. Jeg bruker både systemet Natur i Norge (NiN) og NIBIOs system for vegetasjonstyper. Målet med prosjektet er å gi innspill til hvilke metoder som kan brukes til å kartlegge natur effektivt og med høy kvalitet.

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Masteroppgaven min var ferdig våren 2013, og omhandlet utbredelsesmodellering av vegetasjonstyper. Jeg jobbet med arealplanlegging og rovdyrforvaltning hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag før jeg startet på doktorgraden sommeren 2014.

Emneord: NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Utbredelsesmodellering, Kartkvalitet

Publikasjoner

  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  21(2), s 278- 288 . doi: 10.1111/avsc.12368 Vis sammendrag
  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b).
  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway..
  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Distribution modelling and its potential for vegetation mapping.
  • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2014). Introduction to NiN.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2014 14:45 - Sist endret 29. apr. 2018 18:41