Harald Bratli

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Harald Bratli
English version of this page
Telefon +47-22851643
Rom 224
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne>
<Lenke til studieprogram/emne>
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1>
<Navn og eventuelt lenke til pris 2>
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1>
<Navn og eventuelt lenke til verv 2>
...

Samarbeid

 

Emneord: Biologi, Naturtyper

Publikasjoner

 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar & Nordén, Björn (2015). Overvåking av sjeldne og rødlistede lav på gamle eiker – lærdommer fra et pilotstudium. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  73(1), s 57- 63 Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil & Bratli, Harald (2014). Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  72(4), s 235- 248
 • Nordén, Bjørn; Jordal, J. & Bratli, Harald (2013). Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatommadecolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta.  ISSN 0901-7593.  25(2), s 44- 47
 • Bratli, Harald; Holien, Håkon & Rønning, Gunhild (2012). Myrflatbelg Lathyrus palustris ssp.palustris gjenfunnet i Steinkjer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  70(2), s 126- 128
 • Normander, Bo; Levin, Gregor; Auvinen, Ari-Pekka; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Hedblom, Marcus; Glimskär, Anders & Gudmundsson, Gudmundur A. (2012). Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators.  ISSN 1470-160X.  13(1), s 104- 116 . doi: 10.1016/j.ecolind.2011.05.017
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Engan, Gunnar; Fjeldstad, Helge; Gaarder, Geir; Larsen, Bjørn Harald & Nordbakken, Jørn-Frode (2011). Utprøving av NiN versjon 1.0 som naturtypekartleggingssystem, I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel 1.  s 11 - 98
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Bratli, Harald (2011). Romlig prediksjonsmodellering av kulturmarkseng i Oppdal kommune (Sør-Trøndelag), I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel IV.  s 127 - 151
 • Sverdrup-Thygeson, Anne & Bratli, Harald (2011). Store, gamle løvtrær - levested for et mylder av insekter, sopp, lav og moser, I: Sigmund Hågvar & Bredo Berntsen (red.),  Norsk urskog og gammelskog.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-471-1.  Del 4 Norge - landet med de mange skogtypene.  s 169- - 181
 • Bratli, Harald; Jørgensen, Per Magnus; Haugan, Reidar & Johnsen, John Inge (2010). Catapyrenium psoromoides, new to Norway. Graphis Scripta.  ISSN 0901-7593.  22, s 9- 13
 • Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2010). Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta , I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  Kapittel.  s 155 - 182
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav Lichenes , In  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  faglig_bok_forlag.  s 125 - 137
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav "Lichenes", I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  kapitel.  s 125 - 137
 • Liu, Hai Ying; Økland, Tonje; Halvorsen, Rune; Gao, J.X; Liu, Q.R.; Eilertsen, O. & Bratli, H (2008). Gradient analyses of forests ground vegetation and its relationships to environmental variables in five subtropical forest areas, S and SW China. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  32, s 1- 196
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Økland, Rune Halvorsen; Bakkestuen, Vegar; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd (2007). Endringer for utvalgte arter i granskogsområder og bjørkeskogsområder 1988-2007, I: Erik Fremstad (red.),  Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2006: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-1824-5.  Kapittel 3.  s 33 - 37
 • Heegaard, Einar; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2007). Regularity of species richness relationships to patch size and shape. Ecography.  ISSN 0906-7590.  30(4), s 589- 597 . doi: 10.1111/j.0906-7590.2007.04989.x
 • Bratli, Harald; Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen; Drarnstad, Wenche E.; Økland, Rune Halvorsen; Elven, Reidar; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Patterns of variation in vascular plant species richness and composition in SE Norwegian agricultural landscapes . Agriculture, Ecosystems & Environment.  ISSN 0167-8809.  114(2-4), s 270- 286 . doi: 10.1016/j.agee.2005.10.022
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter - Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta , I: J.A. Kålås; Å. Viken & T. Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 8292838007.  Kapittel.  s 155 - 175
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter. Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, I: John Atle Kålås; Åslaug Viken & Torkild Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-00-6.  Kapittel.  s 155 - 176
 • Holien, Håkon; Timdal, Einar; Bratli, Harald; Tønsberg, Tor & Haugan, Reidar (2006). Lav Lichenes, I:  Norsk rødliste 2006 = 2006 Norwegian Red List.  Artsdatabanken.  faglig_bok_forlag.  s 129 - 139
 • Often, Anders; Wesenberg, Jan & Bratli, Harald (2006). Klarer hartmansstarr Carec hartmanii seg i Oslo og Akershus?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  64(3), s 158- 165
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2006). Lav "Lichenes", I: J.A. Kålås; Å. Viken & T. Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 8292838007.  Kapittel.  s 129 - 139
 • Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H; Dramstad, WE; Edvardsen, Anette; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Scale-dependent importance of environment, land use and landscape structure for species richness and composition of SE Norwegian modern agricultural landscapes. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  21, s 969- 987
 • Bratli, Harald & Hansen, Lars Ove (2004). The wasp spider Agriope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae, Araneidae) observed in Norway . Norwegian Journal of Entomology.  ISSN 1501-8415.  51(2), s 183- 185

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2016 16:35 - Sist endret 14. feb. 2017 15:46