print logo

Bente Støa

Stipendiat
Bilde av Bente Støa
Telefon +47 22851751
Faks +47 22851835
Rom 224, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars' gate 1 Tøyen
Postadresse NCB - National Centre for Biosystematics Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Mastergrad i økologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Begynte som doktorgradstipendiat ved NHM i september 2008.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

Tittelen på prosjektet er ”Økologisk nisjemodellering og utbredelsespredikering av norske rødlistede insektarter; bruk av stedfestede artsfunn for en objektiv evaluering av rødlistestatus” (project information, in English ).

Publikasjoner

  • Hatteland, Bjørn Arild; Roth, Steffen; Andersen, Arild; Kaasa, Kristin; Støa, Bente & Solhøy, Torstein (2013). Distribution and spread of the invasive slug Arion vulgaris Moquin - Tandon in Norway. Fauna Norvegica.  ISSN 1502-4873.  32, s 13- 26 . doi: 10.5324/fn.v31i0.1473
  • Stokland, Jogeir Nicolai; Halvorsen, Rune & Støa, Bente (2011). Species distribution modelling-Effect of design and sample size of pseudo-absence observations. Ecological Modelling.  ISSN 0304-3800.  222(11), s 1800- 1809 . doi: 10.1016/j.ecolmodel.2011.02.025

Se alle arbeider i Cristin

  • Støa, Bente & Gusarov, Vladimir (2010). Den norske insekt-rødlista 2010 og 2015: bruk av stedfestede artsdata for objektiv evaluering av truethet..
  • Støa, Bente & Gusarov, Vladimir (2008). Økologisk nisjemodellering og utbredelsespredikering av norske rødlistede insektarter; bruk av stedfestede artsfunn for en objektiv evaluering av rødlistestatus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai. 2011 09:45 - Sist endret 24. jan. 2013 16:46