Axel Müller

Professor
Bilde av Axel Müller
English version of this page
Telefon +47-22851689
Rom 1515
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 38 0580 Økern (Geological Museum)
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er mineralogi og petrologi av granitter og pegmatitter og tilknyttet sjeldne-metall-(Sn, W, In, Nb, Ta, REE), edelstein- og industrimineralforekomster (kvarts, feltspat, glimmer, fluoritt). Mitt forskningskonsept er den genetiske mineralogi som forklarer mangfoldet av mineraler på jorden og hvordan og hvorfor de er dannet. Den røde tråd i min forskning er kjemien og mineralogi av kvarts, som er en av de mest vanlige mineraler i jordskorpen og et viktig industrimineral, for eksempel, for fremstilling av solceller og mikrobrikker. Den anvendte mineralogi er en viktig del av mine studier for å formidle hvilke og hvor mineraler brukes til produksjon av bruksgjenstander i vårt daglige liv. Hele min forskning er tett knyttet til nasjonal og internasjonal  gruve- og mineralprosesseringsindustrien. Jeg driver også med forskning om geovitenskapshistorie.

Bakgrunn

Siden 2015:       Professor i mineralogi ved Naturhistorisk Museum i Oslo

Siden 2012:       Ekstern forsker ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2013 – 2014:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2012 – 2013:     Sjefsgeolog ved The Quartz Corp, Spruce Pine, USA

2004 – 2012:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2002 – 2004:     Post Doc ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2001 – 2002:     Ingeniørgeolog ved Movement and Blasting Consulting i Leipzig, Tyskland

2000 – 2001:     Stipendiat ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1997 – 2000:     PhD ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1993 – 1996:     M.Sc. ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1990 – 1993:     B.Sc. ved Bergakademie i Freiberg, Tyskland

Verv

Associate editor for Journal of Geochemical Exploration

Associate editor for Zeitschrift für Geologische Wissenschaften

Medlemskap

Society of Economic Geologists (SEG)

Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)

Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V:

Gesellschaft für Geowissenschaften (GGW)

Norsk Geologisk Forening (NGF)

Scientific Associate of the Natural History Museum of London

Emneord: Geologi, Petrologi

Publikasjoner

Müller, Axel (2014). Viktor Moritz Goldschmidt (1888–1947) and Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945): The father and grandfather of geochemistry? Journal of Geochemical Exploration. EISSN  0375-6742. 147, s 37-45. doi: 10.1016/j.gexplo.2014.02.006.

Müller, Axel & Knies, Jochen (2013). Trace elements and cathodoluminescence of detrital quartz in Arctic marine sediments – A new ice-rafted debris provenance proxy. Climate of the Past. EISSN 1814-9332. 9, s 2615-2630. doi: 10.5194/cp-9-2615-2013.

Müller, Axel; Kearsley, Anton; Spratt, John & Seltmann; Reimar (2012). Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from southern Norway. Canadian Mineralogist, EISSN: 1499-1276. 50, s 1095-1115. doi: 10.3749/canmin.50.4.1095.

Müller, Axel; Wanvik, Jan Egil & Ihlen, Peter M. (2012). Petrological and chemical characterisation of high-purity quartz deposits with examples from Norway. In: Götze, Jens & Möckel, Robert (eds.) Quartz: Deposits, mineralogy and analytics. Springer Geology, Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-642-22161-3. s 71-118. doi: 10.1007/978-3-642-22161-3_4.

Müller, Axel; Herrington, Richard; Armstrong, Robin; Seltmann, Reimar; Kirwin, Douglas J.; Stenina, Nina G. & Kronz, Andreas (2010). Trace elements and cathodoluminescence of quartz in stockwork veins of Mongolian porphyry-style deposits. Mineralium Deposita. EISSN 1432-1866. 45, s 707-727. doi:10.1007/s00126-010-0302-y.

Müller, Axel; van den Kerkhof, Alfons M.; Behr, Hans-Jürgen; Kronz, Andreas & Koch-Müller, Monika (2010). The evolution of late-Hercynian granites and rhyolites documented by quartz – a review. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, EISSN: 1755-6929. 100, s 185-204. doi: 10.1017/S1755691009016144.

Müller, Axel; Koch-Müller M. (2009): Hydrogen speciation and trace element contents of igneous, hydrothermal and metamorphic quartz from Norway. Mineralogical Magazine. EISSN 1471-8022. 73, s 569-583. DOI: 10.1180/minmag.2009.073.4.569.

Müller, Axel; Seltmann R., Kober B., Eklund O., Jeffries T., Kronz A. (2008). Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts. Canadian Mineralogist. EISSN: 1499-1276. 46: s 1417-1442. doi:10.3749/canmin.46.6.1417.

Müller, Axel; Ihlen, Peter M. & Kronz, Andreas (2008). Quartz chemistry in polygeneration Sveconorwegian pegmatites, Froland, Norway. European Journal of Mineralogy. EISSN 1617-4011. 20, s 447-463. doi:10.1127/0935-1221/2008/0020-1822.

Müller, Axel; Ihlen, Peter M.; Wanvik, Jan Egil & Flem, Belinda (2007). High-purity quartz mineralisation in kyanite quartzites, Norway. Mineralium Deposita. EISSN 1432-1866. 42, s 523-535. DOI:10.1007/s00126-007-0124-8.

 

 • Fredin, Ola; Viola, Giulio; Zwingmann, Horst; Sørlie, Ronald; Brönner, Marco; Lie, Jan-Erik; Grandal, Else Margrethe; Müller, Axel Bernd; Margreth, Annina; Vogt, Christoph & Knies, Jochen (2017). The inheritance of a Mesozoic landscape in western Scandinavia. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  8, s 1- 11 . doi: 10.1038/ncomms14879
 • Garate-Olave, I.; Müller, Axel; Roda-Robles, E.; Gil-Crespo, P.P. & Pesquera, A. (2017). Quartz as a petrogenetic monitor of the evolution of the Tres Arroyos granite-pegmatite system (Badajoz, Spain), In Jens Goetze (ed.),  Quartz: Deposits, mineralogy and analytics.  Springer.  ISBN 978-3-642-22161-3.  Proceeding.  s 33 - 36
 • Müller, Axel; Szuszkiewicz, A.; ILNICKI, S. S. & Nejbert, K. (2017). Quartz chemistry of the Julianna pegmatites and their wall rocks, Piława Górna, Poland: implications for the origin of pegmatite melts, In Axel Bernd Müller & N. Rosing-Schow (ed.),  PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017.  Geological Society of Norway.  ISBN 978-82-8347-019-2.  Proceeding.  s 84 - 88
 • Rosing-Schow, N.; Müller, Axel & Friis, H. (2017). Composition and classification of mica from south Norwegian Pegmatites, In Axel Bernd Müller & N. Rosing-Schow (ed.),  PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017.  Geological Society of Norway.  ISBN 978-82-8347-019-2.  Proceeding.  s 111 - 114
 • Sánchez-Muñoz, Luis; Müller, Axel Bernd; Andrés, Sol López; Martin, Robert F.; Modreski, Peter J. & de Moura, Odulio J.M. (2017). The P–Fe diagram for K-feldspars: A preliminary approach in the discrimination of pegmatites. Lithos.  ISSN 0024-4937.  272-273, s 116- 127 . doi: 10.1016/j.lithos.2016.10.030
 • Breiter, Karel; Müller, Axel Bernd; Shail, Robin K. & Simmons, Beth A. (2016). Chemical composition of zircons from the Cornubian Batholith of SW England and comparison with zircons from other European Variscan rare-metal granites. Mineralogical magazine.  ISSN 0026-461X.  80, s 1273- 1289
 • Drivenes, Kristian; B. Larsen, Rune; Müller, Axel Bernd & Sørensen, Bjørn Eske (2016). Crystallization and uplift path of late Variscan granites evidenced by quartz chemistry and fluid inclusions: Example from the Land's End granite, SW England. Lithos.  ISSN 0024-4937.  252-253, s 57- 75 . doi: 10.1016/j.lithos.2016.02.011
 • Gaweda, Aleksandra; Szopa, Krzysztof; Chew, David; Klötzli, Urs; Müller, Axel Bernd; Sikorska, Magdalena & Pyka, Paulina (2016). Age and origin of fluorapatite-rich dyke from Baranec Mt. (Tatra Mts., Western Carpathians): A key to understanding of the post-orogenic processes and element mobility. Geologica Carpathica.  ISSN 1335-0552.  67(5), s 417- 432 . doi: 10.1515/geoca-2016-0026
 • Goetze, Jens; Möckel, Robert; Vennemann, Torsten & Muller, Axel (2016). Origin and geochemistry of agates in Permian volcanic rocks of the Sub-Erzgebirge basin, Saxony (Germany). American Mineralogist.  ISSN 0003-004X.  428, s 77- 91 . doi: 10.1016/j.chemgeo.2016.02.023
 • Goodenough, K.M.; Schilling, Julian; Jonsson, E.; Kalvig, Per; Charles, N.; Tuduri, J.; Deady, E.A.; Sadeghi, M.; Schiellerup, H.; Müller, Axel Bernd; Bertrand, G.; Arvanitidis, N.; Eliopoulus, D.G.; Shaw, R.A.; Thrane, K. & Keulen, N. (2016). Europe's rare earth element resource potential: An overview of REE metallogenetic provinces and their geodynamic setting. Ore Geology Reviews.  ISSN 0169-1368.  72, s 838- 856 . doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.09.019
 • Morteani, G.; Eichinger, F.; Tarantola, A.; Müller, Axel Bernd; Götze, Jens-Uwe & Sfragulla, J.A: (2016). The synorogenic pegmatitic quartz veins of the Guacha Corral Shear zone (Sierra de Comechingones, Argentina): a textural, chemical, isotopic, cathodoluminescence and fluid inclusion study.. Chemie der Erde.  ISSN 0009-2819.  76, s 327- 462 . doi: dx.doi.org/10.1016/j.chemer.2015.09.001
 • Müller, Axel Bernd; Van den Kerkhof, Alfons M.; Selbekk, Rune S & Broekmans, Maarten A.T.M (2016). Trace element composition and cathodoluminescence of kyanite and its petrogenetic implications. Contributions to Mineralogy and Petrology.  ISSN 0010-7999.  171(8-9) . doi: 10.1007/s00410-016-1280-6
 • Drivenes, Kristian; B. Larsen, Rune; Müller, Axel; Sørensen, Bjørn Eske; Wiedenbeck, Michael & Raanes, Morten Peder (2015). Late-magmatic immiscibility during batholith formation: assessment of B isotopes and trace elements in tourmaline from the Land’s End granite, SW England. Contributions to Mineralogy and Petrology.  ISSN 0010-7999.  169(6) . doi: 10.1007/s00410-015-1151-6
 • Guralnik, Benny; Ankjærgaard, Christina; Jain, Mayank; Murray, Andrew S; Muller, Axel; Walle, Markus; Lowick, Sally; Preusser, Frank; Rhodes, Edward; Wu, T.-S.; Mathew, George & Herman, Frédéric (2015). OSL-thermochronometry using bedrock quartz: a note of caution. Quaternary Geochronology. Quaternary Geochronology.  ISSN 1871-1014.
 • Muller, Axel; Ihlen, Peter Marcus; Snook, Ben; B. Larsen, Rune; Flem, Belinda; Bingen, Bernard & Williamson, Ben J (2015). The chemistry of quartz in granitic pegmatites of southern Norway: Petrogenetic and economic implications . Economic Geology and The Bulletin of the Society of Economic Geologists.  ISSN 0361-0128.  110(7), s 1737- 1757 . doi: 10.2113/econgeo.110.7.1737
 • Pyka, P.; Gawęda, Alexandra; Szopa, K.; Müller, Axel Bernd & Sikorska, M. (2015). Petrogenesis of kyanite-quartz segregations in mica schists of the Western Tatra Mountains (Slovakia. Mineralogia.  ISSN 1899-8526.  45, s 99- 120 . doi: 10.1515/mipo-2015-0007
 • Beurlen, Hartmuth; Thomas, Rainer; Da Silva, Marcelo R. Rodrigues; Muller, Axel; Rhede, Dieter & Soares, Dwight Rodrigues (2014). Perspectives for Li- and Ta-mineralization in the Borborema Pegmatite Province, NE-Brazil: A review. Journal of South American Earth Sciences.  ISSN 0895-9811.
 • Dill, Harald; Weber, Berthold; Melcher, Frank; Wiesner, Werner & Muller, Axel (2014). Titaniferous heavy mineral aggregates as a tool in exploration for pegmatitic and aplitic rare-metal deposits (SE Germany). Ore Geology Reviews.  ISSN 0169-1368.
 • Kautzleben, Heinz & Muller, Axel (2014). Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) - From mineral to noosphere. Journal of Geochemical Exploration.  ISSN 0375-6742.
 • Muller, Axel (2014). Viktor Moritz Goldschmidt (1888–1947) and Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945): The father and grandfather of geochemistry?. Journal of Geochemical Exploration.  ISSN 0375-6742.
 • Muller, Axel & Seltmann, Reimar (2014). Thematic issue: 150th anniversary of the birth of the Russian scientist Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945). Journal of Geochemical Exploration.  ISSN 0375-6742.
 • Sadeghi, Mahmood; Jonsson, Erik; Kalvig, Per; Keulen, Nynke; Goodenough, Kathrin; Deady, Eimear; Muller, Axel; Eliopoulos, Demetrios; Cassard, Daniel; Bertrand, Guillaume; Vuollo, Jouni; Bergman, Tornbjørn; Søderhielm, Johan & Arvantidis, Nikolaos (2014). Rare earth element resources in Europe and particularly the Nordic countries. Science Foundation in China.  ISSN 1005-0841.
 • Wolf, Dieter & Muller, Axel (2014). Vladimir I. Vernadsky (1863–1945) and his ‘descriptive mineralogy’. Journal of Geochemical Exploration.  ISSN 0375-6742.
 • Breiter, Karel; Ackerman, Lukas; Svojtka, Martin & Müller, Axel (2013). Behavior of trace elements in quartz from plutons of different geochemical signature: A case study from the Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos.  ISSN 0024-4937.  175, s 54- 67 . doi: 10.1016/j.lithos.2013.04.023
 • Dill, Harald; Skoda, Radek; Weber, Berthold; Muller, Axel; Berner, Zsolt A.; Wemmer, Klaus & Balaban, Sorin-Ionut (2013). Mineralogical and chemical composition of the Hagendorf-North pegmatite, SE Germany – a monographic study. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen.  ISSN 0077-7757.
 • Gaweda, Aleksandra; Müller, Axel; Stein, Holly Jayne; Kadziolko-Gawel, M & Mikulski, Stanislaw (2013). Age and origin of the tourmaline-rich hydraulic breccias in the Tatra Granite, Western Carpathians. Journal of Geosciences.  ISSN 1802-6222.  58(2), s 133- 148 . doi: 10.3190/jgeosci.140
 • Szopa, Krzysztof; Gaweda, Aleksandra; Muller, Axel & Sikorska, Magdalena (2013). The petrogenesis of granitoid rocks unusually rich in apatite in the Western Tatra Mts. (S-Poland, Western Carpathians). Mineralogy and Petrology.  ISSN 0930-0708.
 • Dill, Harald; Skoda, Radek; Weber, Berthold; Berner, Zsolt A.; Muller, Axel & Bakker, Ronald (2012). A newly discovered swarm of shear-zone-hosted Bi-As-Fe-Mg-P-rich aplites and pegmatites in the Hagendorf-Pleystein pegmatite province, southeastern Germany: A step closer to the metamorphic root of pegmatites. Canadian Mineralogist.  ISSN 0008-4476.
 • Flem, Belinda & Muller, Axel (2012). In situ analysis of trace elements in quartz using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, In Jens Goetze (ed.),  Quartz: Deposits, mineralogy and analytics.  Springer.  ISBN 978-3-642-22161-3.  Kapittel 10.  s 219 - 236
 • Kronz, Andreas; Van den Kerkhof, Alfons M. & Muller, Axel (2012). Analysis of low element concentrations in quartz by electron microprobe, In Jens Goetze (ed.),  Quartz: Deposits, mineralogy and analytics.  Springer.  ISBN 978-3-642-22161-3.  Kapittel 9.  s 191 - 217
 • Morteani, Giulio; Eichinger, Florian; Goetze, Jens; Tarantola, Alexandre & Muller, Axel (2012). Evaluation of the potential of the pegmatitic quartz veins of the Sierra de Comechigones (Argentina) as a source of high purity quartz by a combination of LA-ICP-MS, ICP, cathodoluminescence, gas chromatography, fluid inclusion analysis, Raman and FTIR spectroscopy, In Jens Goetze (ed.),  Quartz: Deposits, mineralogy and analytics.  Springer.  ISBN 978-3-642-22161-3.  Kapittel 5.  s 119 - 137
 • Müller, Axel; Kearsley, Anthony; Spratt, John & Seltmann, Reimar (2012). Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from Southern Norway. Canadian Mineralogist.  ISSN 0008-4476.  50(4), s 1095- 1115 . doi: 10.3749/canmin.50.4.1095
 • Muller, Axel; Wanvik, Jan-Egil & Ihlen, Peter M. (2012). Petrological and chemical characterisation of high-purity quartz deposits with examples from Norway, In Jens Goetze (ed.),  Quartz: Deposits, mineralogy and analytics.  Springer.  ISBN 978-3-642-22161-3.  Kapittel 4.  s 71 - 118
 • Beurlen, Hartmuth; Muller, Axel; Silva, Dailto & Da Silva, Marcelo R. Rodrigues (2011). Petrogenetic significance of trace-element data analyzed with LA-ICP-MS in quartz from the Borborema pegmatite province, northeastern Brazil. Mineralogical magazine.  ISSN 0026-461X.
 • Muller, Axel; Leiss, Bernd; Ullemeyer, Klaus & Breiter, Karel (2011). Neutron texture analysis of late-Hercynian granitiods: implications for magma emplacement mechanism. International journal of earth sciences.  ISSN 1437-3254.
 • Müller, Axel; Herrington, Richard; Armstrong, Robin; Seltmann, Reimar; Kirwin, Douglas J.; Stenina, Nina G. & Kronz, Andreas (2010). Trace elements and cathodoluminescence of quartz in stockwork veins of Mongolian porphyry-style deposits. Mineralium Deposita.  ISSN 0026-4598.  45(7), s 707- 727 . doi: 10.1007/s00126-010-0302-y
 • Muller, Axel; Van den Kerkhof, Alfons M.; Behr, Hans-Jurgen; Kronz, Andreas & Koch-Muller, Monika (2010). The evolution of late-Hercynian granites and rhyolites documented by quartz – a review. Geological Society of America, Special Paper.  ISSN 0072-1077.
 • Muller, Axel; Van den Kerkhof, Alfons M.; Behr, Hans-Jurgen; Kronz, Andreas & Koch-Muller, Monika (2010). The evolution of late-Hercynian granites and rhyolites documented by quartz – a review. Earth and environmental science transactions of the Royal Society of Edinburgh.  ISSN 1755-6910.
 • Williamson, Ben J; Muller, Axel & Shail, Robin K. (2010). Source and partitioning of B and Sn in the Cornubian batholith of southwest England. Ore Geology Reviews.  ISSN 0169-1368.
 • Breiter, Karel & Muller, Axel (2009). Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry. European journal of mineralogy.  ISSN 0935-1221.
 • Muller, Axel & Koch-Muller, Monika (2009). Hydrogen speciation and trace element contents of igneous, hydrothermal and metamorphic quartz from Norway. Mineralogical magazine.  ISSN 0026-461X.
 • Muller, Axel & Thomas, Rainer (2009). Wachstumsstrukturen und chemische Zonierung von Quarz – ein Archiv der Magmenentwicklung spät-Herzynischer Granite und Rhyolithe des Erzgebirges. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften.  ISSN 0303-4534.
 • Muller, Axel & Welch, Mark D. (2009). Frontiers in quartz research. Mineralogical magazine.  ISSN 0026-461X.
 • Muller, Axel; Ihlen, Peter M. & Kronz, Andreas (2008). Quartz chemistry in polygeneration Sveconorwegian pegmatites, Froland, Norway. European journal of mineralogy.  ISSN 0935-1221.
 • Muller, Axel; Seltmann, Reimar; Kober, Bernd; Eklund, Olav; Jeffries, Theresa & Kronz, Andreas (2008). Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts. Canadian Mineralogist.  ISSN 0008-4476.
 • Muller, Axel; Wiedenbeck, Michael; Flem, Belinda & Schiellerup, Henrik (2008). Refinement of phosphorus determination in quartz by LA-ICP-MS through defining new reference material values. Geostandards and Geoanalytical Research.  ISSN 1639-4488.

Se alle arbeider i Cristin

 • Müller, Axel Bernd; Husdal, T.; Sunde, Ø.; Friis, H.; Andersen, T.; Johansen, T.S.; Werner, R.; Thoresen, Ø. & Olerud, S. (2017). Norwegian Pegmatites I: Tysfjord-Hamarøy, Evje-Iveland, Langesundsfjord. Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-8347-020-8.  122 s.
 • Müller, Axel Bernd & Rosing-Schow, N. (ed.) (2017). PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017. Geological Society of Norway.  ISBN 978-82-8347-019-2.  186 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Garate-Olave, I.; Roda-Robles, E.; Gil-Crespo, P.P.; Müller, Axel & Pesquera, A. (2017). Sistema granito-pegmatita de Tres Arroyos (Alburquerque, Badajoz): petrografía, mineralogía y modelo petrogenético.
 • Müller, Axel (2017). Chemical characterization of natural quartz by LA-ICP-MS and its scientific and industrial applications.
 • Schiellerup, H.; Ihlen, P.M.; Dahlgren, S.; Müller, Axel & Schilling, J. (2017). REE occurrences in Norway, with special emphasis on mineralizations hosted by apatite-rich intrusions.
 • De Brito Barreto, Sandra; Müller, Axel Bernd; Ferreira de Araújo Neto, J.; Santana Bezerra, J.P.; Belo de Albuquerque e Souza, I.M.; Mendes França, R.H. & Cézar Montefalco de Lira Santo, L. (2016). Vieirópolis pegmatite field, northwest of Paraíba State (Brazil): New occurrences of amazonite pegmatite.
 • Grant, Thomas; B. Larsen, Rune & Müller, Axel Bernd (2016). Composition and evolution of plume melts in the lower crust: Seiland Igenous Province.
 • Knies, Jochen; Müller, Axel Bernd; Zwingmann, H.; Fredin, O.; Brönner, M. & Viola, G. (2016). Evidence for Early Triassic paleosol formation in Norway.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Bruk av mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Chemical characterization of natural high-purity quartz deposits – the source of high-tech products.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Granitic pegmatites – fascinating and mysterious rocks..
 • Müller, Axel Bernd (2016). Granitic pegmatites – fascinating and puzzling rocks..
 • Müller, Axel Bernd (2016). Hans Stille (1876-1966) on the relationship between global tectonics and magmatismus.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Minerality (Mineralogy) of wine.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Mineralogical and chemical characterization of mineral concentrates from the Niederschlag barite-fluorite deposit, Germany.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Pegmatitter – kilde av edelsteiner og mange spørsmål.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Pegmatitter – kilde av edelsteiner og mange spørsmål.
 • Müller, Axel Bernd (2016). The genesis of granitic pegmatites – recent controversies.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Viktor Moritz Goldschmidt (1888–1947) and Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945): The father and grandfather of geochemistry?.
 • Müller, Axel Bernd; Henderson, Iain; Jourdan, C. & Slagstad, Trond (2016). Mineralization styles and formation temperatures of the Knaben molybdenum deposits, southern Norway.
 • Müller, Axel Bernd; Romer, Rolf L.; Szuszkiewicz, A.; ILNICKI, S. S. & Szelęg, E. (2016). Can pluton-related and pluton-unrelated granitic pegmatites be distinguished by their chemistry?.
 • Müller, Axel Bernd; Van den Kerkhof, A.M.; Selbekk, Rune S & Broekmans, Maarten A.T.M (2016). Diversity of trace elements of kyanites and its petrogenetic and economic implications..
 • Albrecht, Moritz; Cassens, I.T.; Horn, I.; Muller, Axel; Holtz, Francois & Weyer, S. (2015). UV-fs-LA-ICP-MS analyses of fluid inclusions: Insights into the formation of tin ore deposits.
 • Muller, Axel (2015). Hans Stille (1876-1966) über den Zusammenhang zwischen globaler Tektonik und Magmatismus.
 • Muller, Axel (2015). Mineralogical and chemical characterization of the barite-fluorite deposit of Niederschlag, Germany, at the mining level “Teilsohle 2-3”.
 • Muller, Axel (2015). Pegmatitter – kilde av edelsteiner og mange spørsmål.
 • Muller, Axel (2015). Pegmatitter – kilde av edelsteiner og mange spørsmål.
 • Muller, Axel (2015, 01. september). Tysfjord-granitten er mer radioaktiv enn de fleste andre bergarter. [Internett].  NRK Sápmi, http://www.nrk.no/sapmi/.
 • Muller, Axel; Ihlen, Peter M.; Bingen, Bernard; Snook, Benjamin & Romer, Rolf L. (2015). The Sveconorwegian pegmatite province: 5000 pegmatites and no parental granite?.
 • Muller, Axel & Knies, Jochen (2015). Cathodoluminescence and trace element signature of quartz grains: A new approach for provenance studies.
 • Muller, Axel; Lopez Andres, S.; Martin, Robert; Moura, O. & Sanchez-Munoz, Luis (2015). The geochemistry of K-feldspars from pegmatites.
 • Seltmann, Reimar; Stanley, Chris & Muller, Axel (2015). Stilleite – A zinc selenide named after Hans Stille.
 • Snook, Benjamin; Muller, Axel; Williamson, Ben J & Ganerød, Morgan (2015). Nature and genesis of hydrothermal replacement quartz in the Landsverk 1 pegmatite, Evje-Iveland, south Norway.
 • Albrecht, Moritz; Derrey, I.T.; Hom, I.; Muller, Axel; Schuth, S. & Weyer, S. (2014). A new procedure for trace element analysis of fluid inclusions with UV-fs-LA-ICP-MS and its application on tin granites.
 • Drivenes, Kristian; B. Larsen, Rune; Muller, Axel; Sørensen, Bjørn Eske; Wiedenbeck, Michael & Raanes, Morten Peder (2014). Quartz-tourmaline orbicules: Record of magmatic melt immiscibility in the Land’s End granite.
 • Drivenes, Kristian; B. Larsen, Rune; Muller, Axel; Sørensen, Bjørn Eske; Wiedenbeck, Michael & Raanes, Morten Peder (2014). Quartz-tourmaline orbicules: Record of magmatic melt immiscibility in the Land's End granite, SW England.
 • Muller, Axel (2014). Assessment of quartz qualities XV.
 • Muller, Axel (2014). Assessment of quartz qualities XVI.
 • Muller, Axel (2014). Chemistry of pegmatite quartz – a possible classification criterion for granitic pegmatites?.
 • Muller, Axel (2014). Mineralogical and chemical characterization of a mineral concentrate.
 • Muller, Axel (2014). Mineralogy of industrial mineral processing separates I.
 • Muller, Axel (2014). Mineralogy of industrial mineral processing separates II.
 • Muller, Axel (2014). Smart og full av gull.
 • Muller, Axel (2014). Urban Mining von elektronischem Abfall – Herausforderungen aus der Sicht eines Geologen. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften.  ISSN 0947-5850.
 • Muller, Axel (2014). Urban Mining von elektronischem Abfall – Herausforderungen aus der Sicht eines Geologen.
 • Müller, Axel; Hughes, S. & Halls, C. (2014). The Land’s End Granite, In R. Shail; J. Andersen; B. Simons & B. Williamson (ed.),  Eurogranites 2014: Granites and mineralisation of SW England, 12 ‐ 18 July 2014, Field Excursion Guidebook.  University of Exeter Press.  Chapter 7.  s 95 - 111
 • Muller, Axel & Knies, Jochen (2014). Trace elements and cathodoluminescence of detrital quartz in Arctic marine sediments - A new ice-rafted debris provenance proxy.
 • Muller, Axel; Simmons, William; Wise, Michael; Thomas, Rainer; Martin, Robert; Beurlen, Hartmuth & Ihlen, Peter M. (2014). Initiative of a new classification of pegmatites – a review of initial thoughts.
 • Muller, Axel; Wanvik, Jan-Egil & Ihlen, Peter M. (2014). Petrological and chemical characterization of high purity quartz deposits with examples from Norway.
 • Shail, R.; Andersen, J.; Scrivener, R.; Williamson, B.; Halls, C.; Müller, Axel; Simons, B. & Rollinson, G. (2014). Mineralisation, In R. Shail; J. Andersen; B. Simons & B. Williamson (ed.),  Eurogranites 2014: Granites and mineralisation of SW England, 12 ‐ 18 July 2014, Field Excursion Guidebook.  University of Exeter Press.  Chapter 4.  s 37 - 62
 • Slagstad, Trond; Bang, Stine Kjønsvik; Coint, N; Harstad, Trond Svånå; Henderson, Iain; Jourdan, Charles A.; Marker, Mogens; Muller, Axel; Roberts, Nick M. W.; Røhr, Torkil Sørlie; Schiellerup, Henrik; Sigersvold, A & Stormoen, Martin Austin (2014). Et imponerende arbeid. Geo365.
 • Thompson, B.; Williamson, B.; Müller, Axel & Halls, C. (2014). The St Austell Granite, In R. Shail; J. Andersen; B. Simons & B. Williamson (ed.),  Eurogranites 2014: Granites and mineralisation of SW England, 12 ‐ 18 July 2014, Field Excursion Guidebook.  University of Exeter Press.  Chapter 9.  s 127 - 138
 • Muller, Axel; Rumsey, Mike & Ihlen, Peter M. (2010). Pegmatittmineraler fra Evje-Iveland i samlingen til Naturhistorisk Museum i London. Stein.  ISSN 0802-9121.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2015 15:16 - Sist endret 19. des. 2016 15:14