Anders Bryn

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Anders Bryn
English version of this page
Telefon +47-22851637
Mobiltelefon 93039782
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Anvendt forskning innen kartlegging av vegetasjons- og naturtyper i terrestre miljøer
 • Dynamikk i tre- og skoggrenser relater til klimaendringer, forstyrrelser og menneskelig påvirkning
 • Metoder innen utbredelsesmodellering (DM) og geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Regional og lokale vegetasjon-atmosfære interaksjoner og tilbakekoblinger i boreale og alpine / arktiske regioner. Bruk av dynamiske vegetasjonsmodeller.
 • Landskapsøkologi, landskapsendringer og naturforvaltning
 • Effekter av utmarksbeiting, kulturhistorie og naturbasert reiseliv

Undervisning

 • Økologisk klimatologi (GEO9915; UiO)
 • Utbredelsesmodellering (BIO4115; UiO)
 • Norsk naturvariasjon (BIO4120; UiO)
 • Biologisk mangfold (BIO1200; UiO)
 • Naturgeografi (GEO1100; UiO)
 • Reiseliv som fenomen og næring (REIS200; NMBU)
 • Kulturlandskap og kulturhistorie (NAK111; INN)
 • Miljø, klima og teknologi (6JB100; INN)

Jevnlig sensor i ulike fag ved forskjellige universiteter og høgskoler de siste årene.

Tildelt fagutvalgets pris som beste foreleser i Bio-fag 2016 – Den Gylne Pekestokk.

Bakgrunn

 • Ph.D. i naturgeografi fra Universitetet i Bergen.
 • Cand. scient i botanisk økologi fra Universitetet i Oslo.
 • 2000 – 2013: forsker ved Norsk institutt for skog og landskap, seksjon Vegetasjon / Utmark.
 • 2013 – pågår: Bi-stilling som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Divisjon for kart og statistikk.
 • 2004 – 2011: Bi-stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, innen fagområdet Natur- og kunnskapsturisme.
 • 1995 – 2000: Bi-stilling som undervisnings-assistent i 5 år innen naturgeografi ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

 • Strategisk samarbeid med Geo-fag (UiO) om klimarelaterte utfordringer (LATICE) og Artsdatabanken om NiN.
 • Faglig samarbeid med Geo-fag (UiB), Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk senter for bygdeforskning, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, NIVA og NINA.
 • Samarbeider internasjonalt blant annet med Stockholm University (Physical Geography and Quaternary Geology), University of Copenhagen (Forest & Landscape), University of Turku (Geography and Geology), and Icelandic Institute of Natural History (Vegetation Mapping).
 • Samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) om folkeforskning (Citizen science).
Emneord: Naturtyper, GIS, Vegetasjonsøkologi, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Folkeforskning, Vegetasjonskartlegging, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering

Publikasjoner

 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2018). Spatial Transferability of Vegetation Types in Distribution Models Based on Sample Surveys from an Alpine Region. Journal of Geographic Information System.  ISSN 2151-1950.  10, s 111- 141 . doi: 10.4236/jgis.2018.101005
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2018). Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  72(3), s 131- 145 . doi: 10.1080/00291951.2018.1468356
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land- cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  s 1- 11 . doi: 10.1111/avsc.12368
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2017). 20th century Betula pubescens subsp. czerepanovii tree- and forest lines in Norway. Biodiversity Data Journal.  ISSN 1314-2836.  5 . doi: 10.3897/BDJ.5.e22093 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub and tree cover increase on the near-surface atmosphere in northern Fennoscandia. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  14(18), s 4209- 4227 . doi: 10.5194/bg-14-4209-2017
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2016). Fra landbruk til reiseliv: resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  76, årg. 109(3), s 224- 235
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Kristoffersen, Hans P.; Angeloff, Michael; Nystuen, Ingvild; Aune-Lundberg, Linda; Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian & Rekdal, Yngve (2015). Location of plant species in Norway gathered as a part of a survey vegetation mapping programme. Data in Brief.  ISSN 2352-3409.  5, s 589- 594 . doi: 10.1016/j.dib.2015.10.014
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders & Bakkestuen, Vegar (2015). Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography.  ISSN 0906-7590.  38(2), s 172- 183 . doi: 10.1111/ecog.00565
 • Bryn, Anders; Angeloff, Michael & Rønningen, Katrina (2014). Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  74, årg. 107(3), s 210- 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2014). Regionality in Norwegian farmland abandonment: Inferences from production data. Applied Geography.  ISSN 0143-6228.  55, s 238- 247 . doi: 10.1016/j.apgeog.2014.09.015
 • de Wit, Heleen; Bryn, Anders; Hofgaard, Annika; Karstensen, Jonas; Kvalevåg, Maria Malene & Peters, Glen Philip (2013). Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(7), s 2344- 2355 . doi: 10.1111/gcb.12483 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dourojeanni, Pablo; Hemsing, Lars Østby & O'Donnell, Sejal (2012). A high-resolution GIS null model of potential forest expansion following land use changes in Norway. Scandinavian Journal of Forest Research.  ISSN 0282-7581.  28(1), s 81- 98 . doi: 10.1080/02827581.2012.689005 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2012). Impacts of land use on the vegetation in three rural landscapes of Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.  ISSN 2151-3732.  8(4), s 360- 371 . doi: 10.1080/21513732.2012.737373 Vis sammendrag
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Three methods for modelling potential natural vegetation (PNV) compared: A methodological case study from south-central Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  66(1), s 11- 29 . doi: 10.1080/00291951.2011.644321 Vis sammendrag
 • Kuiper, Esgo & Bryn, Anders (2012). Forest regrowth and cultural heritage sites in Norway and along the Norwegian St Olav pilgrim routes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.  ISSN 2151-3732.  9(1), s 54- 64 . doi: 10.1080/21513732.2012.711774 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2011). GIS-based prognosis of potential forest regeneration affecting tourism locations and cultural landscapes in South Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.  ISSN 1502-2250.  11(2), s 166- 189 . doi: 10.1080/15022250.2011.576827 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane & Hofmeister, Frauke (2010). Rule-based GIS-modelling for management purposes: A case study from the islands of Froan, Sør-Trøndelag, mid-western Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  64(4), s 175- 184 . doi: 10.1080/00291951.2010.528224 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. NINA rapport. 1410. Vis sammendrag
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2017). Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway.
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2017). Predicting small scale presence of a vegetation type using distribution modelling.
 • Bryn, Anders (2017). 100 years of tree- and forest line changes in eastern Jotunheimen..
 • Bryn, Anders (2017, 03. mars). 1000 meter over havet.  Stavanger Aftenblad.
 • Bryn, Anders (2017). Communication, outreach and citizen science..
 • Bryn, Anders (2017, 17. desember). Den magiske 1000-meteren.  Oppdalingen.
 • Bryn, Anders (2017, 28. juni). Helgeland preges i stadig større grad av ugjennomtrengelig krattskog.  Helgelendingen.
 • Bryn, Anders (2017). Hva skjer med den norske naturen?.
 • Bryn, Anders (2017). Hvordan bli en bedre foredragsholder – enkle grep til bedre foredrag..
 • Bryn, Anders (2017, 20. desember). Høytliggende hytter – mange 1000 meter over havet.  Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Bryn, Anders (2017, 01. februar). Noen ringer faktisk for å spørre om vi har tomter som ligger høyere enn 1000 meter over havet.. [Internett].  Abito.
 • Bryn, Anders (2017, 04. februar). Nå vil vi ha hytte på snaufjellet..  Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2017). Vegetasjon-atmosfære interaksjoner ved beiting..
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 17. februar). Høyest til fjells i landet.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 06. februar). Norsk høyderekord for liten bjørk.  Varden.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 07. februar). Norsk rekord for lita bjørk..  Nationen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 08. februar). Norsk rekord for liten bjørk.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). Greening and browning: 100 years of tree- and forest line dynamics..
 • Bryn, Anders; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Tang, Hui (2017). Vegetation dynamics - distribution, modelling and feedbacks..
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b).
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Stordal, Frode (2017). Skogen er på fjelltur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Stordal, Frode & Bryn, Anders (2017). Terrestrial vegetation ecological climatology.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). Fra landbruk til reiseliv - resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). From agriculture to tourism: results from a study program in knowledge tourism.. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  1, s 60- 61
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub cover changes on the near surface atmosphere in northern Fennoscandia: A model study..
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2017). Improve dynamic vegetation model of community land model in simulating Arctic vegetation and its interaction with climate..
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway..
 • Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2017). Ei historie om Lærdalsskogen.. Sogn Avis.  s 12- 12
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag Inge (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0).
 • Bryn, Anders (2016, 23. september). Beitedyr best mot gjengroing.  Trønder-Avisa.
 • Bryn, Anders (2016). Ever wondered how to give a good presentation?.
 • Bryn, Anders (2016, 23. april). Husdyr i utmark bremser oppvarminga.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Kartlegging av naturtyper etter NiN.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Meir myr enn antatt.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Mer myr enn antatt. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 05. mai). Norges fjellandskap er dramatisk forandret. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mai). Norway's mountain landscape has changed dramatically. [Internett].  Science Nordic.
 • Bryn, Anders (2016). Plans for a Climate Center at Natural History Museum.
 • Bryn, Anders (2016). Projects / research-groups at Department of Biosciences (UiO) working with terrestrial vegetation climatological ecology.
 • Bryn, Anders (2016). Systems for mapping of vegetation and nature types.
 • Bryn, Anders (2016, 22. mars). Utsiktsstøtte ikke klar.  Nationen.
 • Bryn, Anders; Rekdal, Yngve; Moen, Asbjørn & Stordal, Frode (2016). Store kunnskapshull i myra. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO Rapport. 29. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Fremmer rovdyr-frisoner mangfold?. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Frisoner for rovdyr kan true mangfoldet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 26
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Vil frisoner for rovdyr fremme mangfoldet i naturen?. Bonde og småbruker.  ISSN 0801-7662.  s 3- 3
 • Potthoff, Kerstin & Bryn, Anders (2016). Tree- and forest line dynamics in Norwegian mountain areas.
 • Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael & Bryn, Anders (2016). Myr i Noreg. NIBIO POP.  ISSN 2464-1170.  2(1) Vis sammendrag
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen & Wallin, Hanne Gro (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks. NIBIO Rapport. 130/2016. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders & Framstad, Erik (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg. NIBIO Rapport. 55. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2016). Dynamical vegetation-atmosphere modelling of the boreal zone.
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape..
 • Bryn, Anders (2015). Botanisk hage - 200 år i nasjonens tjeneste. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (71), s 10- 12
 • Bryn, Anders (2015). Kartlegging av naturtyper.
 • Bryn, Anders (2015). Klimatisk økologi.
 • Bryn, Anders (2015). Natur i Norge (NiN) kartlegging.
 • Bryn, Anders (2015). Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima.
 • Bryn, Anders (2015). Skjøtselsplan for verneområdene i Froan. NIBIO Rapport. 38. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2015). Veileder for kartlegging av naturtyper (NiN).
 • Bryn, Anders & Angeloff, Michael (2015). Kartmodell viser gjengroing. Fakta fra Skog og landskap.  15(17) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Moen, Asbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Naturvernet er ikke tjent med konfrontasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag-Inge (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn & Bryn, Anders (2015). Markavern på utrygg grunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Bryn, Anders & Ulvang, Vegar (2015). Naturvernloven blir misbrukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 28- 29
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). From agriculture to knowledge tourism?. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 67- 68
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). Kunnskapsturisme - fra landbruk til reiseliv?.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2015). Agricultural land: Dimensions of land management and abandonment.
 • Bryn, Anders (2014). NiN kartlegging og generelt om naturkartlegging.
 • Bryn, Anders (2014). Radiative forcing effects of albedo versus biogenic aerosols.
 • Bryn, Anders (2014). Separating causes for range expansion at northern latitudes.
 • Bryn, Anders (2014). Splitting of mosaic vegetation type polygons using maximum entropy modelling.
 • Bryn, Anders (2014). Trender i landskapet. Framtidig bruk og partnerskap..
 • Haanshuus, Kristin & Bryn, Anders (2014). Reiselivets kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (69), s 26- 29
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Grana redder ikke klimaet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Ikke et godt klimatiltak. Tidens Krav.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Kulturlandskapet gror igjen - hva så?. Nordisk bygd.  ISSN 0908-911X.  23, s 34- 43
 • Bryn, Anders; Flø, Bjørn Egil; Daugstad, Karoline; Dybedal, Petter & Vinge, Heidi (2013). Cultour - et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing. Sluttrapport og konferanserapport fra NFR-prosjektet Cultour; Cultural landscapes of tourism and hospitality. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryn, Anders (2010). Forest limit changes in southern Norway: ways of giving casual explanations for spatiotemporal changes detected from vegetation maps, In Anders Bryn; Wenche Dramstad & Wendy Jane Fjellstad (ed.),  Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes.  Norsk institutt for skog og landskap.  Artikkel.  s 25 - 28 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (ed.) (2010). Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rekdal, Yngve & Bryn, Anders (2010). MAPPING OF VEGETATION IN NORWAY, In Anders Bryn; Wenche Dramstad & Wendy Jane Fjellstad (ed.),  Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes.  Norsk institutt for skog og landskap.  Artikkel.  s 93 - 96 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2012 16:15 - Sist endret 31. jan. 2018 08:23