Personer

Personer 1 - 25 av 89
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jarl Andreas Anmarkrud Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no Naturtyper, Kulturlandskap, Gjengroing, GIS, Biodiversitet, Økologi
Bilde av Lutz Bachmann Bachmann, Lutz Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær evolusjon, Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk
Bilde av Tor Andreas Bakke Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Biologi, Zoologi, Parasittologi, Systematikk, Taksonomi, Økoparasittologi, Epidemiologi, Virvelløse dyr, Helminter, Flatmark, Haptormark, Bendelmark, Ikter, Rundmark, Krassere
Bilde av Vegar Bakkestuen Bakkestuen, Vegar Forsker +47-22851621 +47-93466787 vegar.bakkestuen@nhm.uio.no
Bilde av Mika Bendiksby Bendiksby, Mika Gjesteforsker +47 22851615 mika.bendiksby@ntnu.no
Bilde av Rolf Yngvar Berg Berg, Rolf Yngvar Professor emeritus +47-22851822 r.y.berg@nhm.uio.no
Bilde av Siri Birkeland Birkeland, Siri Stipendiat siri.birkeland@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi
Bilde av Charlotte Sletten Bjorå Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47-22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus +47-22851669 k.r.bjorklund@nhm.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Radiolaria, Taksonomi, Paleoseanografi, Stratigrafi, Biostratigrafi, Kvartær, Holocen, Pleistocen, Neogen, Pliocen, Miocen, Paleogen, Oligocen, Eocen, Paleocen, Zoogeografi, Paleoøkologi, Database for radiolarier
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Gjest louis.boumans@nhm.uio.no
Bilde av Åge Brabrand Brabrand, Åge Forsker +47-22851729 +47-92834401 age.brabrand@nhm.uio.no
Bilde av Harald Bratli Bratli, Harald Førsteamanuensis +47-22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Biologi, Naturtyper
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond Forsker +47-22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no
Bilde av John Edward Brittain Brittain, John Edward +47-22851727 +47-92834403 92834403 j.e.brittain@nhm.uio.no Ferskvannsinsekter, Arktiske- og høyfjellsvassdrag, Vassdragsreguleringer og tiltak, Radionuklider i naturen
Bilde av Christian Brochmann Brochmann, Christian Professor +47 22851611 christian.brochmann@nhm.uio.no
Bilde av David Bruton Bruton, David Professor em. 22 85 16 68 d.l.bruton@nhm.uio.no
Bilde av Inge Bryhni Bryhni, Inge Førstekonservator emeritus +47-22851641 inge.bryhni@nhm.uio.no Geologi
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47-22851637 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Biogeografi, Tre- og skoggrenser, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Vegetasjonsøkologi, Effekter av klimaendringer, Biologisk mangfold, GIS, Romlig modellering, Kulturhistorie, Kulturminner
Bilde av Diana Carneiro Carneiro, Diana Stipendiat +47-22851827 diana.carneiro@nhm.uio.no
Bilde av José Cerca de Oliveira Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Biologi, Evolusjon, Evolusjonsbiologi, Speciation, Cryptic, Polychaeta, Genome, Populasjon, Genetikk, Invertibrater
Bilde av Marit Ellen Christiansen Christiansen, Marit Ellen Professor emeritus +47-22851684 m.e.christiansen@nhm.uio.no
Bilde av Hugo de Boer de Boer, Hugo Førsteamanuensis +47-22851875 98126030 98 12 60 30 h.d.boer@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter
Bilde av Lene Liebe Delsett Delsett, Lene Liebe Stipendiat +47-22851661 90134531 90134531 l.l.delsett@nhm.uio.no Paleontologi, Virveldyr, Svalbard, Fiskeøgler
Bilde av Dimitar Stefanov Dimitrov Dimitrov, Dimitar Stefanov +47-22851671 d.s.dimitrov@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Edderkoppsystematikk, Molekylær systematikk, Fylogenetikk, Fylogenomikk, Beregningsorientert systematikk, Makroøkologi, Biodiversitet og bevaring, Biogeografi og fylogeografi