English

Forskningsgruppen Planteevolusjon og DNA Metabarcoding (PET)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280805

Ansatte

Listen inneholder 12 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Birkeland, Siri Stipendiat siri.birkeland@nhm.uio.no
Brochmann, Christian Professor +47 22851611 christian.brochmann@nhm.uio.no
Budaeva, Nataliya Forsker nataliya.budaeva@nhm.uio.no
Gelete, Desalegn Chala Overingeniør +47-22851814 d.c.gelete@nhm.uio.no
Gustafsson, A. Lovisa S. Postdoktor +47-22851824 lovisa.gustafsson@nhm.uio.no
Kolár, Filip Forsker +47-22851808 filip.kolar@nhm.uio.no
Kool, Anneleen Førstelektor +47-22851612 40648061 (mob) 40 64 80 61 anneleen.kool@nhm.uio.no
Nowak, Michael Forsker +47-22851750 +47-91386679 (mob) michael.nowak@nhm.uio.no
Popp, Magnus +47-22851875 magnus.popp@nhm.uio.no
Seid, Abel Gizaw Overingeniør a.g.seid@nhm.uio.no
Slotte, Tanja Førsteamanuensis tanja.slotte@nhm.uio.no
de Boer, Hugo Førsteamanuensis +47-22851875 98126030 (mob) 98 12 60 30 h.d.boer@nhm.uio.no