English

Mineralogisk forskningsgruppe (MINERAL)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280803

Ansatte

Listen inneholder 7 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Eriksen, Tor Erik t.e.eriksen@nhm.uio.no
Friis, Henrik Førsteamanuensis +47-22851622 henrik.friis@nhm.uio.no
Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no
Roaldset, Elen Professor emeritus +47-22851840 +47-91628852 (mob) elen.roaldset@nhm.uio.no
Rosing-Schow, Nanna Stipendiat +47-22851735 nanna.rosing-schow@nhm.uio.no
Selbekk, Rune S Førsteamanuensis +47-22851647 +47-94498823 (mob) r.s.selbekk@nhm.uio.no
Sunde, Øyvind Stipendiat +47-22851791 oyvind.sunde@nhm.uio.no