English

Norsk senter for paleontologi (NORPAL)

Postadresse Postboks 1172, Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sars gate 1
0562 Oslo
Stedkode 280802

Ansatte

Listen inneholder 11 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Delsett, Lene Liebe Stipendiat +47-22851661 90134531 (mob) 90134531 l.l.delsett@nhm.uio.no
Franeck, Franziska Stipendiat franziska.franeck@nhm.uio.no
Gradstein, Felix M +47-22851663 f.m.gradstein@nhm.uio.no
Hammer, Øyvind Førsteamanuensis +47-22851658 oyvind.hammer@nhm.uio.no
Hansen, Bitten Bolvig Stipendiat b.b.hansen@nhm.uio.no
Hurum, Jørn Harald Professor +47-22851655 +47-91836041 (mob) j.h.hurum@nhm.uio.no
Kopperud, Bjørn Tore Forsker b.t.kopperud@nhm.uio.no
Liow, Lee Hsiang Førsteamanuensis +47-22855078 l.h.liow@ibv.uio.no
Nakrem, Hans Arne Professor +47-22851732 +47-92463785 (mob) 92463785 h.a.nakrem@nhm.uio.no
Orr, Russell Forsker +47-22854510 russell.orr@ibv.uio.no
Ramsfjell, Mali Hamre Forskningstekniker malihr@student.matnat.uio.no