Realfagsbiblioteket. Naturhistorisk museum

Biblioteket ved museet ligger i 1. etg. i W.C. Brøggers hus. Det er et fagbibliotek som dekker fagene botanikk, zoologi, geologi og paleontologi.

Biblioteket er en del av Universitetsbiblioteket i Oslo og er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek.

Biblioteket tar imot forslag på innkjøp fra ansatte og er behjelpelig med å skaffe materiale som ikke finnes i biblioteket. Mye av materialet som kjøpes inn er elektronisk. Se bibliotekets hjemmeside for mer informasjon om aktuelle elektroniske ressurser.

Besøksdresse: Geologisk museum, Sarsgt. 1
Postadresse: 1172 Blindern, 0318 Oslo
E-post: nhm-bibliotek@ub.uio.no
Tlf: +47 22 85 16 31 Telefaks: 22 85 18 70

Publisert 20. jan. 2009 16:12 - Sist endret 22. sep. 2015 10:30