Insektsamlingen

I tillegg til insekter, regnes også følgende grupper med i samlingen: Edderkoppdyr (Araneae), tusenbein (Diplopoda) og skolopendere (Chilopoda).

Tyvbiller

Insektsamlingen ved NHM er Norges største samling av insekter, og omfatter omkring 2,5 millioner insekter og andre landlevende leddyr. Samlingen representerer småkryp fra hele verden, men det meste er allikevel norske insekter. De fleste objektene er oppbevart på nål i kasser, men det finnes også mye materiale konservert i alkohol. I tillegg har vi en del preparater beregnet for å studeres under mikroskop. 

Typesamlingen utgjør ca. 1.500 arter, og omfatter arter fra alle kanter av verden. Når en ny art beskrives, velges ett eller flere individer ut til å representere denne arten for all framtid. Dette gjøres i tråd med et internasjonalt regelverk, og museets typemateriale er noe av det mest verdifulle vi har.

Tilsatte tilknyttet insektavdelingen: 

Det ble i 2013 inngått en samarbeidsavtale innenfor entomologi mellom Naturhistorisk museum (NHM), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap). Denne avtalen erstatter Nasjonalt senter for insektbiodiversitet som ble opprettet i 2004 som en allianse mellom de samme institusjonene.

Publisert 19. jan. 2009 08:45 - Sist endret 5. sep. 2014 07:53