Naturhistorisk museum rapport

1–20 | 21–40 | 41–

1. Prediksjonsmodeller som verktøy for kartlegging, overvåking og forvaltning av biologisk mangfold – anvendelse, utviklingspotensial og utfordringer

Jogeir N. Stokland (NHM/UiO), Vegar Bakkestuen (NHM/UiO), Trine Bekkby (NIVA), Eli Rinde (NIVA), Olav Skarpaas (NINA), Anne Sverdrup Thygeson (NINA), Nigel G. Yoccoz (UiTø), Rune Halvorsen (NHM/UiO)

2. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune IV

Anders Endrestøl (UiO), Lars Ove Hansen (UiO), Leif Aarvik (UiO), Kai Berggren (Priv.) og Arne Fjellberg (Priv.)

3. Fiskeribiologisk undersøkelse i Ståvatn i Vinje og Odda kommuner (LFI 284)

Åge Brabrand, NHM

4. Teinlagfisket etter Hunderørret i Gudbrandsdalslågen

Per Aass, NHM

5. Habitat og fiskebiologiske undersøkelser i Skarelva, Sør-Skjomen, Narvik kommune

Jan Heggenes og Jostein Sageie

6. Vurdering av økologisk tilstand i Etna mellom Kvernan og innløp Dokka, Nordre land kommune, Oppland

Trond Bremnes, NHM

7. Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland

Trond Bremnes og John Brittain, NHM

8. Fjerning av mose som tiltak mot tuneflue

Åge Brabrand, NHM

9. Foryngelser av rovfiskbestander i Vestre Vansjø, Østfold

Åge Brabrand, NHM

 

10. Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – begreper, prinsipper og verktøy

Rune Halvorsen, NHM

11. Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser

Rune Halvorsen (red), NHM

12. Biologiske undersøkelser i Numedalslågen

Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner, med et tillegg om elvemuslinger

Brabrand, Å. (NHM), Bremnes, T. (NHM), Pavels, H. (NHM) og Saltveit, S.J. (NHM)

Del 2: Vannvegetasjon og begroing i Vårviki - Bergsjø

Mjelde, M. (NIVA), Edvardsen, H. (NIVA) og Schneider, S. (NIVA)

13. "Parasites and infectious diseases in a changing world". The 4th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology (SBSP)

Christoph Hahn and Bastian Fromm (ed), NHM

 

14. Rekrutteringssvikt hos røye i Møsvatn, Telemark. Mulige årsaker.

Åge Brabrand, NHM

15. Hølenvassdraget-begroing, bunndyr og fisk

Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk.

Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Svein J. Saltveit, NHM

Del 2. Begroingsalger i Hølenvassdraget - resultater fra undersøkelser i 2011.

Susanne Schneider

 

16. Fiskeribiologisk tilstandsvurdering av Sæbyvannet og Vestre Vansjø, Morsa Østfold

Åge Brabrand, NHM

 

17. Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore- Uvdal kommuner

Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels og Trond Bremnes

18. Samlingsforvaltning ved Naturhistorisk museum - strategi og planer

Redigert ved Fridtjof Mehlum, Jon Lønnve og Eirik Rindal

19. Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen

Åge Brabrand, Trond Bremnes, Lars Jakob Gjemlestad, Ståle Haaland, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit

20. Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker

Henning Pavels, Jens Wollebæk og Åge Brabrand

Publisert 5. okt. 2011 16:15 - Sist endret 10. mars 2017 11:21