English version of this page

Naturtyper i Norge (NiN)

NiN er et langvarig prosjekt med mål om å oppsummere kunnskapen om naturtypevariasjon i Norge. NiN ble initiert i 2005 av Artsdatabanken, som også finansierer prosjektet. I første fase av utviklingen, fra 2006 til 2009, jobbet en gruppe eksperter på NHM, under ledelse av Rune Halvorsen, med å utvikle prinsippene for dette nye systemet for å dele Norge inn i naturtyper og beskrive variasjonen i norsk natur. NiN versjon 1.0 ble publisert i 2009. Neste fase av NiN-utviklingen ble initiert i 2012 og er planlagt å avsluttes med publiseringen av NiN versjon 2 i 2014.

NiN er basert på definisjonen av naturtypene som finnes i den nye naturmangfoldloven av 2009. NiN utgjør kunnskapsgrunnlaget for å implementere «utvalgte naturtyper» og ble brukt som plattform for utredningen av naturtyper i første versjon av Norsk rødliste for naturtyper, publisert i 2011. NiN-systemet blir stadig tatt i bruk på ulike områder, f. eks. for å kartlegge naturlig variasjon, for overvåking av naturtyper og i ulike forskningsaktiviteter.

Naturtypebasen beskriver NiN-systemet og dens teoretiske grunnlag, og inkluderer en enkel nøkkel for å «bestemme» naturtyper, beskrivelser av typene og beskrivelser av kilder til variasjon i naturen. Mer enn tusen fotografier er inkludert for å illustrere naturtypene og miljøforholdene som varierer innen og mellom typene. Et system som NiN blir aldri ferdig, men vil bli kontinuerlig utviklet og oppgradert etter hvert som vi får ny kunnskap om norsk natur.

Publisert 1. juni 2011 09:58 - Sist endret 25. sep. 2015 15:02

Deltakere

  • Rune Halvorsen
  • En lang rekke norske forskningsinstitusjoner, varierende over tid.
Detaljert oversikt over deltakere