Arktisk forskning i mineralogi, vulkanologi, geokjemi og mineralressurser

This page in English

Gruppen for Mineralogi og mineralressurser har flere forskningsprosjekter knyttet til arktiske områder.  Disse prosjektene spenner over et ulike fagområder (mineralressurser, mineralogi, vulkanologi, geokjemi og manteldynamikk) og over et stort geografisk område som omfatter både Svalbard, Jan Mayen og Island.  Undersøkelsene omfatter også kjemiske data fra midthavsrygg-basaltene fra Reykjanesryggen i sørvest, via Kolbeisey-, Mohns- og Knipovichryggene til Gakkelryggen i selve Polhavet.

Forskerne har vært, og er involvert i flere prosjekter, bl.a. på Island.  Bare fire av prosjektene beskrives i denne oversikten:

Individuelle prosjekter

Publisert 23. mars 2009 09:37 - Sist endret 1. juni 2011 07:11