Nyheter

Publisert 14. feb. 2018 09:17
Publisert 8. feb. 2018 13:23

A new paper, authored by our PhD student Heidrun A.Ullerud together with Anders Bryn, Rune Halvorsen and Lars Ø. Hemsing has been accepted and is ready for publishing in Applied Vegetation Science. 

Publisert 11. nov. 2015 15:03

Geo-økologisk forsningsgruppe (GEco) lanserer sammen med Institutt for biovitenskap emnet BIO4115 - Utbredelsesmodellering.

Publisert 26. okt. 2015 11:08

Rundt heile kloden lever det plantar som har tilpassa seg livet i tropiske fjell ved å bli uvanleg store. Men no er leveområda truga.

Publisert 13. aug. 2015 12:18
Publisert 12. mai 2015 08:10

– Det er umogleg, men eg skal gjera så godt eg kan, lova Rune Halvorsen då han fekk ansvar for å laga eit system for inndeling av norske naturtypar. Ti år seinare er versjon 2.0 klar.

Publisert 9. feb. 2015 09:51

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

Publisert 21. jan. 2015 15:08

– Få er uenige i at vi skal ha kunnskapsbasert naturforvalting. Men kunnskapen som forvaltinga skal baserast på, er mangelfull, seier professor Rune Halvorsen.

Publisert 13. jan. 2015 17:03

Rune Halvorsen fra GEco møtte i Energi- og miljøkomiteen i åpen høring om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning.

Publisert 12. jan. 2015 09:48

Forslaget om å opprette åtte såkalte eventyrskogreservater bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.