English version of this page

Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

Den geo-økologiske forskningsgruppen, med base ved NHM, har sitt hovedfokus på å utforske geo-økologiske mønstre og prosesser, det vil si variasjonen i naturens mangfold.

Neste GEco-arrangement (hele kalenderen)

Medlemmene av GEco jobber med å beskrive variasjonsmønstre i alle deler av naturen og med å forstå de prosessene som gir opphav til disse mønstrene, ut fra forskjellig fagbakgrunn og ved bruk av et bredt spekter av metoder. I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen.

I GEco jobber vi

  • på tvers av skalaer i rom og tid
  • på land og i vann
  • på tvers av biodiversitetsnivåer, det vil si fra gener via populasjoner og økosystemer til landskap
  • med et bredt spekter av verktøy og analysemetoder

Medlemmer av GEco har et bredt spenn av forskningskompetanse og jobber sammen med forskere fra ulike institusjoner, både innen grunnforskning og anvendt forsking, i en større gruppe av GEco-tilknyttete forskere. Fellesnevneren er et ønske om å dele interesse for, og nysgjerrighet på, variasjon i naturen.

Noen av GEcos medlemmer på vårseminar 2013.

Publisert 8. mars 2013 16:36 - Sist endret 22. mars 2017 11:53