Disputas: Vegar Bakkestuen

Cand. scient. Vegar Bakkestuen ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling for dr. philos-graden: "GIS as a tool for studying temporal and spatial patterns in Norwegian ecosystems across disciplines and scales."

Se kunngjøring

 

Se også: Veit kvar haren hoppar

Publisert 16. mars 2009 15:51 - Sist endret 11. mars 2016 13:20