print logo

Disputas: Vegar Bakkestuen

Cand. scient. Vegar Bakkestuen ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling for dr. philos-graden: "GIS as a tool for studying temporal and spatial patterns in Norwegian ecosystems across disciplines and scales."

Se kunngjøring

Se også: Veit kvar haren hoppar

Publisert 16. mar. 2009 15:51 - Sist endret 16. jun. 2009 11:13