Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 1. des. 2017 13:15 - 15:00, Tøyen hovedgård

Mikkel Holger Strander Sinding ved Naturhistorisk museum og  Statens Naturhistoriske Museum, Københavns universitet vil forsvare sin avhandling. "Never Cry Wolf-The origin and genomic history of the indigenous Greenland dogs and wolves." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 4. des. 2017 12:30 - 13:30, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Hannah Haga, masterstudent ved GEco, gir oss en innføring i "ABC-modellen: Et verktøy for opplæring av kartleggere og for analyse av variasjon mellom kartleggere".

Tidligere

Tid og sted: 17. nov. 2017 13:15, Tøyen hovedgård

Ancuţa-Cristina Raclariu ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "Molecular authentication of complex herbal products for quality and safety." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 9. nov. 2017 10:00 - 15:00, Lids hus, auditorium ground floor

Introduction to cartography and how cartography may help you to point out important issues. How to make nice/powerful/useful map illustrations and diagrams. Open to everyone, but limited space. Register by e-mail to a.b.nilsen@nhm.uio.no by Mon 6 Nov.

Tid og sted: 6. nov. 2017 12:30 - 13:30, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Peter Horvath and Inger Kristine Volden will share experiences from projects at Svalbard this summer in the talks "Using species diversity to improve the assessment of sensitive vegetation in Svalbard" (Peter Horvath and Anders L. Kolstad) and "Untangling the growth form of Saxifraga oppositifolia in Svalbard" (Inger Kristine Volden).

Tid og sted: 30. okt. 2017 09:00 - 12:00, Lids hus, auditorium 1. etg

Tretimers introduksjon til QGIS. Det første i en serie QGIS-kurs. Åpent for alle, men begrenset plass. Påmelding til a.b.nilsen@nhm.uio.no innen onsdag 25. oktober.

Tid og sted: 30. okt. 2017 09:00 - 12:00, Lids hus, auditorium ground floor

Introduction to QGIS. The first in a series of QGIS courses. Open to everyone, but limited space. Register by e-mail to a.b.nilsen@nhm.uio.no by Wed 25 Oct.

Tid og sted: 9. okt. 2017 10:00 - 11:00, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Olav Skarpaas inviterer til refleksjon og diskusjon rundt artikkelskriving, under overskriften "Å skrive en (NiN-)artikkel: hvordan destillere og presentere essensen av tusen tanker?" Seminaret tar for seg sentrale aspekter ved skrive- og publiseringsprosessen, med internasjonal publisering av NiN som eksempel.

Tid og sted: 28. sep. 2017 11:30 - 12:30, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Espen Sommer Værland presenterer siste nytt fra sin masteroppgave ved GEco, i foredraget "Innholdet i Naturbase - på NiNsk".

Tid og sted: 3. juli 2017 11:00, Auditorium i Lids hus

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )