Faglige arrangementer

Kommende

Tid og sted: 13. juni 2017 - 15. juni 2017, Kristiansand

Tidligere

Tid og sted: 29. juni 2016 13:15, Lids hus (Botanisk museum)

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

MASTER (Biodiversity and Systematics)

Tid og sted: 14. apr. 2016 13:15, Tøyen hovedgård

Sabrina Mazzoni ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "Distribution modelling by MaxEnt: from black box to flexible toolbox." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 14. mars 2016 09:00 - 16:00, Tøyen hovedgård, Naturhistorisk museum

Det årlige møtepunktet for alle som arbeider med formidling og utstillinger ved museer.

Tid og sted: 12. feb. 2016 13:00 - 16:00, Geological Museum