print logo

Faglige arrangementer

Kommende

Tid og sted: 1. des. 2014 13:00, Lids auditorium
Tid og sted: 8. des. 2014 13:00, Lids auditorium

Tidligere

Tid og sted: 19. nov. 2014 13:15, Auditoriet i Robert Colletts hus (Zoloogisk museum)

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Tid og sted: 14. nov. 2014 09:00 - 17. nov. 2014 15:00, Tøyen hovedgård

Vi intervjuer fire kandidater til den nye stillingen som professor/førsteamanuensis i mineralogi. De fire kandidatene holder hver sin prøveforelesning over et valgfritt tema 14. og 17. november.

Tid og sted: 4. nov. 2014 - 5. nov. 2014, Sundvolden hotel