print logo

Blågrønn øyenstikker

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

Blågrønn øyenstikker (Aeshna cyanea) (hann) Foto © Ove Bergersen

Underorden: LIBELLER - Anisoptera
Familie: MOSAIKKØYENSTIKKERE - Aeshnidae

Kjennetegn: Kroppslengde 71–74 mm, vingespenn 97–110 mm. Dette er kanskje vår vakreste mosaikkøyenstikker og en av de største. Hannen har cyan-blågrønt mosaikkmønster med store og små flekker og linjer på bakkroppen. Hunnen er mørk med grønne flekker i samme mosaikkmønster. På sidene av brystet finnes to brede, grønne bånd som dekker nesten hele brystet.

Utbredelse i Norge: Utbredt fra Østlandet og Sørlandet til Bergen på Vestlandet.

Totalutbredelse: Mesteparten av Europa. Nordgrensen går gjennom det sydlige Skandinavia og Finland.

Biotop: Finnes i tilknytning til kulturlandskapet ved eutrofe og dystrofe vann, dammer og vannhull. Vanlig i gårdsdammer. Den er rask til å kolonisere nye vannlokaliteter.

Biologi:Flyr fra juli til september. Den utvokste nymfen er ca 24 mm lang, og utviklingen tar fra to til tre år.

Trusler:Ingen åpenbare.

Rødlistestatus: Ikke rødlistet.

Litteratur

cyanea
Blågrønn øyenstikker (Aeshna cyanea) (hunn)
Foto © Ove Bergersen

cyanea
cyanea
Portrett og fluktfoto av blågrønn øyenstikker (Aeshna cyanea)
Foto © Ove Bergersen

cyaneacyane
Nymfe av blågrønn øyenstikker (Aeshna cyanea)
Foto © Ove Bergersen

Publisert 14. mai. 2009 13:19 - Sist endret 11. nov. 2013 11:08