print logo

Stor kålsommerfugl

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae), hann (Foto: © Leif Aarvik)

Kjennetegn: Vingespenn 54-61 mm. Begge vingepar er hvite på oversiden. Framvingespissen er dyp svart. Dessuten har bakvingen en svart flekk på framkanten. Hos hunnen er det i tillegg to runde svarte flekker i ytre del av framvingen samt en avlang strek på bakkanten. Bakvingens underside er grønnlig pudret.

Forekomst i Norge: Vanlig over hele landet bortsett fra i Troms og Finnmark. Fra disse to fylkene foreligger det bare få funn.

Totalutbredelse: Europa, Nord-Afrika og øst til Himalaya.

Biotop: Hager og dyrket mark. Den kan opptre i store mengder i og ved åkre der det dyrkes  korsblomster som kål, kålrot og raps.

Biologi: Eggene legges som oftest på undersiden av bladene til nevnte kulturplanter (kål, kålrot etc.). Larven er grønn med svarte flekker. På ryggen har den striper i gult og grønt. Fullvoksen måler larven ca. 35-40 mm. Larvene kan gjøre store skader på kålplanter. Overvintringen skjer som puppe opphengt på murvegg, steiner eller lignende, ofte et godt stykke fra næringsplanten. Sommerfuglen flyr i to generasjoner fra mai til august/september.

Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae), hunn (Foto: © Leif Aarvik)

Av Claus Christiansen / Leif Aarvik
Publisert 14. mai. 2009 13:05 - Sist endret 23. okt. 2013 12:19