Insekter

Elvesandjeger

Elvesandjeger (Cicindela maritima), en art som er oppført som sterkt truet på den norske rødlisten. Foto: Karsten Sund

De fleste voksne insekter har kun 6 ben, i motsetning til andre leddyr. De fleste har også vinger, gjerne to par. Hos mygg og fluer er bakre vingepar helt redusert, mens hos andre grupper, bl.a. biller og teger, er første vingepar omdannet til beskyttende dekkvinger. Insektkroppen består av tre tydelige deler: hode, bryststykke (thorax) og bakkropp (abdomen). Hver del er sammensatt av flere segmenter. Vanligvis har hodet et par leddete antenner og et par store fasettøyne. Munndelene forteller mye om insektets levevis og kan være svært spesialiserte. Her finner vi alt fra kraftige gripekjever til nålespisse sugerør.

Frem til i dag er det i alt beskrevet omkring én million arter av insekter i verden. Anslag over tallet på ukjente arter varierer fra 2 til 10 millioner. Rundt 16.000 arter hittil er registrert i Norge, men ut fra faunaen i våre naboland, antar vi at det finnes ytterligere 8.000.

NHMs insektsamling inneholder vel 2,5 mill. eksemplarer, både fra Norge og utlandet. Samlingen benyttes i hovedsak til vitenskapelige formål. I vår forskning beskriver vi ulike insektgrupper og deres utviklingshistorie. I dette arbeidet inngår både studier av artenes bygning og levevis, og molekylære analyser av deres arvestoff. Vi er også med på å kartlegge arters utbredelse nasjonalt og globalt, og disse resultatene benyttes bl.a. i arbeidet med å bevare og dokumentere norsk fauna.

Publisert 26. mars 2009 13:10 - Sist endret 7. juni 2011 11:15