News

Published Nov. 11, 2015 3:03 PM

Geo-økologisk forsningsgruppe (GEco) lanserer sammen med Institutt for biovitenskap emnet BIO4115 - Utbredelsesmodellering.

Published Oct. 26, 2015 11:08 AM

Rundt heile kloden lever det plantar som har tilpassa seg livet i tropiske fjell ved å bli uvanleg store. Men no er leveområda truga.

Published Aug. 13, 2015 12:18 PM
Published May 12, 2015 8:10 AM

– Det er umogleg, men eg skal gjera så godt eg kan, lova Rune Halvorsen då han fekk ansvar for å laga eit system for inndeling av norske naturtypar. Ti år seinare er versjon 2.0 klar.

Published Feb. 9, 2015 9:51 AM

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

Published Jan. 21, 2015 3:08 PM

– Få er uenige i at vi skal ha kunnskapsbasert naturforvalting. Men kunnskapen som forvaltinga skal baserast på, er mangelfull, seier professor Rune Halvorsen.

Published Jan. 13, 2015 5:03 PM

Rune Halvorsen fra GEco møtte i Energi- og miljøkomiteen i åpen høring om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning.

Published Jan. 12, 2015 9:48 AM

Forslaget om å opprette åtte såkalte eventyrskogreservater bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.

Published Oct. 15, 2014 12:50 PM

"Det er en umulig oppgave, men jeg skal gjøre så godt jeg kan". NRK P2s Ekko møter professor Rune Halvorsen, leder av Geco, som leder arbeidet med å kartlegge naturtyper i Norge.

Published Sep. 30, 2014 9:59 AM

NRK P2s Ekko har vært med på ringmerking av etasjemose med professor Rune Halvorsen, leder av Geco.

Published June 3, 2014 11:41 AM
Published June 3, 2014 11:38 AM
Published Mar. 13, 2014 2:49 PM
Published Mar. 4, 2014 10:01 AM
Published Mar. 4, 2014 8:35 AM
Published Mar. 3, 2014 3:58 PM
Published Mar. 3, 2014 11:52 AM
Published Feb. 28, 2014 12:19 PM
Published Feb. 28, 2014 10:44 AM
Published Feb. 28, 2014 10:42 AM
Published Feb. 27, 2014 4:22 PM

Thursday 27.02 GEco arranges its monthly seminar.

Published Nov. 4, 2013 12:47 PM
Published May 16, 2013 3:21 PM

GEco arrangerte vårseminar i Fredrikstad 14-15. mai.

Published May 14, 2013 8:47 AM

Scroll down for English.

Published Apr. 22, 2013 3:33 PM

Distribution modelling (DM), a core area of research by the GEco (geo-ecology) group at the Natural History Museum (Univ. of Oslo), has long been criticised for being tenuously rooted in theory. Two papers by Rune Halvorsen, recently published in the peer-reviewed open-access monograph series Sommerfeltia, address important issues in DM theory and methods.