Åge Brabrand

Image of Åge Brabrand
Norwegian version of this page
Phone +47-22851729
Mobile phone +47-92834401
Fax +47-22851837
Room 405, Zoological Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 0562 OSLO
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Special fields

Employed as a senior scientist in R & D research, with expertise in freshwater fishes, eutrophic lakes with pike-perch, pike and cyprinids, hydropower regulation in mountain areas, and the management of lake fisheries. My main focus is the biological response to human impacts on rivers and lakes.

Publications

 • Hirsch, Philipp E.; Eloranta, Antti; Amundsen, Per-Arne; Brabrand, Åge; Charmasson, Julie; Helland, Ingeborg Palm; Power, Michael John; Sanchez-Hernandez, Javier; Sandlund, Odd Terje; Sauterleute, Julian Friedrich; Skoglund, Sigrid Østrem; Ugedal, Ola & Yang, Hong (2017). Effects of water level regulation in alpine hydropower reservoirs: an ecosystem perspective with a special emphasis on fish. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158. . doi: 10.1007/s10750-017-3105-7
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Hydropower operations in groundwater-influenced rivers: implications for Atlantic salmon, Salmo salar, early life stage development and survival. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  23(2), s 144- 151 . doi: 10.1111/fme.12165
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in a drawdown zone of a regulated river influenced by groundwater. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158.  743(1), s 269- 284 . doi: 10.1007/s10750-014-2043-x
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning; Rindal, Eirik; Raastad, Jan Emil; Saltveit, Svein Jakob & Johnsen, Arild (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 602- 608 . doi: 10.1002/rra.2669
 • Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology.  ISSN 0969-997X.  21(1), s 32- 41 . doi: 10.1111/fme.12049
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Bækken, Torleif (2014). The return of atlantic salmon (salmo salar l.) and improved water quality in urban rivers in Oslo, NORWAY. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 571- 577 . doi: 10.1002/rra.2670
 • Heggenes, Jan; Bremset, Gunnbjørn & Brabrand, Åge (2013). Visiting the hyporheic zone: young Atlantic salmon move through the substratum. Freshwater Biology.  ISSN 0046-5070.  58(8), s 1720- 1728 . doi: 10.1111/fwb.12162
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2013). Incubation, hatching and survival of eggs of Atlantic salmon(Salmo salar) in spawning redds influenced by groundwater. Limnologica.  ISSN 0075-9511.  43(5), s 325- 331 . doi: 10.1016/j.limno.2013.05.009
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive. Advances in Limnology.  ISSN 0071-1128.  64, s 345- 362 . doi: 10.1127/1612-166X/2013/0064-0013
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2012). Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011. Vann.  ISSN 0042-2592.  03 2012(03), s 371- 385
 • Wollebæk, Jens; Røed, Knut H.; Brabrand, Åge & Heggenes, Jan (2012). Interbreeding of genetically distinct native brown trout (Salmo trutta) populations designates offspring fitness. Aquaculture.  ISSN 0044-8486.  356-357, s 158- 168 . doi: 10.1016/j.aquaculture.2012.05.020

View all works in Cristin

 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein; Heggberget, Tor Gravråk; Knudsen, Rune; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila M.; Sjursen, Aslak Darre & Aas, Per (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016 .
 • Brabrand, Åge (2016, 14. juni). Hvordan blir tuneflueplagen i 2016.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2016, 22. juni). Tuneflue i 2016. [Radio].  Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2016, 13. juni). Tunefluesesongen 2016. [Radio].  Østfold radio.
 • Brabrand, Åge (2016). Tunhovdfjorden – effekt av reguleringer på fisk.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015..
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Bunndyr i elver og bekker i forbindelse med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal.
 • Museth, Jon; Brabrand, Åge; Dervo, Børre Kind & Sandlund, Odd Terje (2016). Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet? .
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2016). Konsekvenser av vannføringsendringer og lave vannføringer på biologiske forhold i Akerselva.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2016). Vurdering av fiskebestand og økologisk tilstand basert på bunndyr i Øverlandselva, Bærum..
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk..
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2016). Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning..
 • Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Gjelland, Karl Øystein; Høitomt, Lars Erik; Linløkken, Arne; Olstad, Kjetil; Pettersen, Oskar & Rustadbakken, Atle (2016). Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger .
 • Brabrand, Åge (2015, 10. juni). Tuneflue i 2015-Blir det plagsomt i 2015?. [Radio].  Radio Øst.
 • Brabrand, Åge (2015, 22. juni). Tuneflue-tiltak og utvikling i 2015. [Radio].  P1 Østfold.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Gjemlestad, Lars & Haaland, Ståle Leif (2015). En vurdering av virkning på bunndyr og fisk ved økt senkning av Vinstern i Oppland..
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2015). Rekruttering hos ørret i utvalgte innløpsbekker til Ståvatn i Vinje og Odda kommuner..
 • Nedreaas, Kjell Harald; Hesthagen, Trygve H.; Wienerroither, Rupert; Brabrand, Åge; Bergstad, Odd Aksel; Bjelland, Otte; Byrkjedal, Ingvar; Christiansen, Jørgen Schou; Fiske, Peder; Jonsson, Bror & Lynghammar, Arve (2015). Fisker (Myxini, Petromyzontiformes, Chondrichthyes og Osteichthyes). Norsk rødliste for arter 2015. , I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Fisker.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2015). The significance of groundwater for Atlantic salmon (Salmo salar) egg and alevin survival in regulated rivers.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Haaland, Ståle Leif & Gjemlestad, Lars (2015). Ferskvannsbiologisk undersøkelse i Bora, Songaåi og Bituåi i Vinje kommune.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014.
 • Brabrand, Åge (2014). Innførsel av tre arter stør, sibirstør (Acipencer baerii), russisk stør (A. gueldenstaedtii) og sterlett (A. ruthenus) til Norge i forbindelse med oppdrett.
 • Brabrand, Åge (2014). Vanndirektivet: Biologiske undersøkelser gjennomført i Numedalslågen.
 • Brabrand, Åge (2014). Ørret og røye i reguleringsmagasiner.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Rustadbakken, Atle (2014). Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013.
 • Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2014). THE INFLUENCE OF RIVER REGULATION STRATEGIES AND GROUNDWATER DYNAMICS ON HATCHING AND SURVIVAL OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) ALEVINS.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2014). THE INFLUENCE OF HYDROPOWER REGULATION AND GROUNDWATER DYNAMICS ON THE SURVIVAL OF LARVAL STAGES OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR): A COMPARSION BETWEEN TWO REGULATED NORWEGIAN RIVERS. 10th ISE 2014, Trondheim.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse av Votna elv, Buskerud fylke.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2014). Økologisk tilstand i Oslo vassdrag basert på bunndyr og fisk.
 • Brabrand, Åge (2013). Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning.
 • Brabrand, Åge (2013). Fiske-samfunnet i Sæbyvannet sett i sammenheng med endringer i fiskesamfunnet i Vestre Vansjø.
 • Brabrand, Åge (2013). Hvordan fange inn hendelser og trender i overvåkingen?.
 • Brabrand, Åge (2013, 23. mai). Prognoser for tuneflue i 2013. [Radio].  NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 30. mai). Reportasje om tuneflue. [Radio].  Timeglasset: Radio Øst, Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 25. juni). Status for tuneflue i 2013.  Indre Smaalendene.
 • Brabrand, Åge (2013). Strandavatn og produksjonsforhold for aure i reguleringsmagasiner.
 • Brabrand, Åge (2013, 27. mai). Tuneflue - Flom kan gi flere tunefluer.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013, 05. juni). Tuneflue - mer enn agurknytt.  Sarpsborg Arbeiderblad, Kronikk.
 • Brabrand, Åge (2013, 04. juli). Tuneflue - mer enn agurknytt? Intenst forskerarbeid for å minske plagene.  Fredrikstad Blad, kronikk.
 • Brabrand, Åge (2013, 23. juni). Tuneflue 2013. [Radio].  NRK - Østfold.
 • Brabrand, Åge (2013, 24. juni). Tuneflue i 2013.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2013). Tålegrenser for fiskens næringsdyr i reguleringsmagasin.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget.
 • Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2013). Bruk av Akerselva for energiutveksling med Avantors bygningsmasser i Nydalen. En vurdering av virkning på bunndyr og fisk.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune.
 • Saltveit, Svein Jakob; Alfredsen, Knut; Brabrand, Åge & Casas-Mulet, Roser (2013). Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in a drawdown zone in a regulated river influenced by groundwater.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Pavels, Henning (2013). Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje .
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo.
 • Sandlund, Odd Terje; Bergan, Morten Andre; Brabrand, Åge; Diserud, Ola Håvard; Fjeldstad, Hans-Petter; Gausen, Dagfinn; Halleraker, Jo Hallvard; Haugen, Thrond Oddvar; Hegge, Ola; Helland, Ingeborg Palm; Hesthagen, Trygve H.; Nøst, Terje; Pulg, Ulrich; Rustadbakken, Atle & Sandøy, Steinar (2013). Vannforskriften og fisk - forslag til klassifiseringssystem.
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Changing management principles disrupted natural fish fauna in Norwegian lakes. Poster presented at the “FINS Freshwater Invasives Networking for Strategy”, Galway, Ireland, 9.-11. april 2013 .
 • Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H. & Brabrand, Åge (2013). Fisk og forvaltningsprinsipper: spredningen av sik og lsagesild i Norge. Fauna.  ISSN 0014-8881.  66(1), s 22- 33
 • Brabrand, Åge (2012). Blodsugende knott og vassdragsreguleringer.
 • Brabrand, Åge (2012, 22. august). Egglegging hos tuneflue i 2012.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Brabrand, Åge (2012). Endra livsvilkår for fisk og næringsdyr i reguleringsmagasin, med resultat m.a. frå Møsvatn.
 • Brabrand, Åge (2012). Fiskeribiologisk tilstandsvurdering av Sæbyvannet og Vestre Vansjø, Morsa, Østfold.
 • Brabrand, Åge (2012). Fiskeribiologiske undersøkelser i Numedalslågen, med fokus på tiltak.
 • Brabrand, Åge (2012, 14. juni). Forventet utvikling i tunefluebestand i 2012. [Radio].  Sarpsborg.
 • Brabrand, Åge (2012, 15. juni). Tuneflue i 2012. [Radio].  Sarpsborg.
 • Brabrand, Åge (2012, 15. august). Utvikling i tunefluebestanden i 2012.  Smaalenene Avis.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Gjemlestad, Lars; Haaland, Ståle Leif; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Schneider, Susanne Claudia (2012). Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk. Del 2. Begroingsalger i Hølen-vassdraget – resultater fra undersøkelser i 2011.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore-Uvdal kommune.
 • Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John Edward; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes & Saltveit, Svein Jakob (2012). Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag: målsettinger og suksesskriterier.
 • Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje & Brabrand, Åge (2012). Forekomst og status for gjørs Stizostedion lucioperca i Norge. Fauna.  ISSN 0014-8881.  65(1-2), s 2- 12
 • Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar & Pavels, Henning (2012). Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011.
 • Pavels, Henning; Wollebæk, Jens & Brabrand, Åge (2012). Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker.
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2012). Development and Survival of Eggs of Atlantic Salmon (Salmo Salar) in Spawning Redds Influenced by Groundwater. International symposium on Ecohydraulics.
 • Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2012). Development and survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in spawning redds influenced by groundwater.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2012). Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2012). Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt.
 • Brabrand, Åge (2011, 02. juni). Blir det mye tuneflue iår?. [Radio].  Østnytt-NRK.
 • Brabrand, Åge (2011). Dominansforhold, drift og produksjon i flerarts fiskesamfunn.
 • Brabrand, Åge (2011). Fiskeproduksjon i flerartssamfunn med gjedde: Hvordan påvirker stor gjedde det øvrige fiskesamfunnet?.
 • Brabrand, Åge (2011). Fiskeribiologisk undersøkelse i Ståvatn i Vinje og Odda kommuner.
 • Brabrand, Åge (2011). Fjerning av mose som tiltak mot tuneflue.
 • Brabrand, Åge (2011). Næringsdyr for fisk i magasiner: Betydning av reguleringshøyde og manøvrering.
 • Brabrand, Åge (2011). Rekrutteringssvikt hos røye i Møsvatn, Telemark. Mulige årsaker.
 • Brabrand, Åge (2011, 03. juni). Status i arbeidet med tuneflue.  Sarpsborg Arbeideblad.
 • Brabrand, Åge (2011). Tuneflua – effekter av reguleringsbruken.
 • Brabrand, Åge (2011, 06. juni). Tuneflua i 2011.  Indre Smaalenenes Avis,.
 • Brabrand, Åge (2011). Tuneflua- milliarder av blodsugere!. Insektnytt.  ISSN 0800-1804.  36(2/3), s 85- 94

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Oct. 25, 2013 9:47 AM